Ученици се борят срещу агресията с книга за приятелството

Учениците от 3.б клас, с класен ръководител г-жа Румяна Тунева, борят агресията в училище с книга, посветена на приятелството. “Другото ми Аз“ е създадена за 18 дни работа в екип, десетки проучвания, анкети и житейски ситуации, всичко това е събрано в “Другото ми Аз“, разработена по проект “Твоят час“.

Виж повече