Изпити

 

Във връзка с обявена грипна ваканция съгласно заповед № РД 09-129/26.01.2018 г. на министъра на образованието и науката, за дните от 29.01 до 02.02.2018 г. за област София- град – Графика за  организиране и провеждане на изпити за оформяне на срочни и текущи оценки по предмети за ученици с 25 % отсъствия се изменя както следва:

Предмет Дата Комисия Квестори Ученици
1. Физика и астрономия 07.02.2018 г.

К-т 417

14:00 ч.

 

Председател:

Йорданка Милчева Антонова

Член:

Катя Стоянова Иванова

Галя Андонова Накова – педагогически съветник

 

Габриела Ивелинова Петрова – 9 а клас

Магдалена Христова Стоева –

9 а клас

Марио Николаев Димитров –

9 а клас

Яна Янева Костова – 9 а клас

2. Биология и здравно образование 07.02.2018 г.

К-т 417

14:00 ч.

 

Председател:

Меглена Стефанова Нейкова

Член:

Йорданка Милчева Антонова

Галя Андонова Накова – педагогически съветник

 

Стивън Антонов Караджов –

9 а клас

Георги Даниелов Господинов – 11 а клас

Елина Крумова Крумова –

11 а клас

3. Математика 07.02.2018 г.

К-т 417

14:00 ч.

Председател:

Малинка Огнянова Петрова

Член:

Йорданка Атанасова Янкова

Галя Андонова Накова – педагогически съветник Никола Сергеев Цветанов – 8 в клас

График за явяване на изпити за определяне на срочна оценка – 1- ви срок

2017/2018 учебна година

Предмет Дата Комисия Квестори Ученици
1. Химия и ООС

 

24.01.2018 г.

К-т 417

10:00 ч.

 

Председател:

Росица Велиборова Савова

Член:

Йорданка Милчева Антонова

Гергана Димитрова Илиева –

учител в ЦДО

Магдалена Христова Стоева –

9 а клас

Марио Николаев Димитров –

9 а клас

Стивън Антонов Караджов –

9 а клас

Яна Янева Костова – 9 а клас

Димитър Валентинов Асенов – 9 б клас

Ивайло Ивайлов Анастасов –

9 б клас

Симона Асенова Угринова –

9 б клас

Анна-Мария Тодорова Григорова – 9 в клас

Александър Бисеров Димитров – 10 б клас

Габриел Емилов Манолов –

10 б клас

Георги Даниелов Господинов – 11 а клас

Елина Крумова Крумова –

11 а клас

 

2. Италиански език 25.01.2018 г.

К-т 417

10:00 ч.

Председател:

Жанет Александрова Борлакова

Член:

Лора Хараламбиева Хараламбиева

 

 

 

Евелина Димитрова Гълъбова –

старши учител в ЦДО

Стивън Антонов Караджов –

9 а клас

Магдалена Христова Стоева –

9 а клас

 

 

 

 

 

3. Математика 25.01.2018 г.

К-т 417

10:00 ч.

Председател:

Малинка Огнянова Петрова

Член:

Йорданка Атанасова Янкова

Евелина Димитрова Гълъбова –

старши учител в ЦДО

Никола Сергеев Цветанов – 8 в клас
4. География и икономика 26.01.2018 г.

К-т 417

10:00 ч.

Председател:

Анета Трифонова Георгиева Член:

Веселина Руменова Костова

Мария Петрова Петрова – учител  в ЦДО Елина Крумова Крумова –

11 а клас

Георги Даниелов Господинов – 11 а клас

Чериса Димитрова Нанова –

11 а клас

5. Физика и астрономия 29.01.2018 г.

К-т 417

10:00 ч.

 

 

Председател:

Йорданка Милчева Антонова

Член:

Катя Стоянова Иванова

Лилия Иванова Миткова –

учител в ЦДО

 

 

Габриела Ивелинова Петрова – 9 а клас

Магдалена Христова Стоева –

9 а клас

Марио Николаев Димитров –

9 а клас

Яна Янева Костова – 9 а клас

6. Биология и здравно образование 29.01.2018 г.

К-т 417

10:00 ч.

 

Председател:

Меглена Стефанова Нейкова

Член:

Йорданка Милчева Антонова

Лилия Иванова Миткова –

учител в ЦДО

 

Стивън Антонов Караджов –

9 а клас

Георги Даниелов Господинов – 11 а клас

Елина Крумова Крумова –

11 а клас

График за януарска редовна изпитна сесия за ученици в самостоятелна форма на обучение 2017/2018 учебна година

Предмет Дата, Кабинет Час Комисия Квестори Ученици
1. Български език и литература ЗП – писмен изпит 15.01.2018 г.

К-т 301

10: 00 ч.

Председател: Миглена Вергилова

Георгиева

Член:

Емилия Ангелова Никова

Гергана Димитрова Илиева –

учител в ЦДО

Дарин Димитров Тренев – 12. клас

Елена Теодорова Николова – 12. клас

2. Физическо възпитание и спорт ЗП – практически изпит 15.01.2018 г.

Физкултурен салон

14:00 ч.

Председател:

Даниел  Крумов Иванов

Член:

Румелианка Стефанова Христова

Дарин Димитров Тренев – 12. клас

Елена Теодорова Николова – 12. клас

Румена Ивайлова Игнатова – 12. клас

Цветомир Пламенов Йорданов – 8. клас

3. Свят и личност ЗП- писмен изпит

 

 

 

 

 

Философия ЗУЧ:

 

16.01.2018 г.

К-т 301

10: 00 ч.

 

Председател: Мартин Стефанов Сракмаджиев

Член: Моника Ангелова Велкова

Мария Петрова Петрова – учител в

ЦДО

Дарин Димитров Тренев – 12. клас

Елена Теодорова Николова – 12. клас

Румена Ивайлова Игнатова – 12. клас

 

 

Цветомир Пламенов Йорданов – 8. клас

 

4. Музика ЗУЧ  – писмен и практически изпит

 

 

 

 

История и цивиливация ЗП – писмен изпит

16.01.2018 г.

К-т 301

14: 00 ч.

 

Председател:

Лидия Кольова Димитрова

Член:

Снежана Делчева Павлова

 

Председател:

Чавдар Венелинов Ветов

Член: Людмила Райчева Чавдарова

Лилия Иванова Миткова –

учител в ЦДО

Цветомир Пламенов Йорданов – 8. клас

 

 

 

 

 

 

Дарин Димитров Тренев – 12. клас

Елена Теодорова Николова – 12. клас

Румена Ивайлова Игнатова – 12. клас

 

 

5. Физика и астрономия  ЗП – писмен изпит

 

 

 

 

Информационни технологии ЗУЧ – писмен и практически и изпит

17.01.2018 г.

К-т 301

10:00 ч.

 

Председател: Катя Стоянова Иванов

Член:

Росица Велиборова Савова

 

Председател:

Малинка Огнянова Петрова

Член:

Любов Николаева Богаданова

Евелина Димитрова Гълъбова –

старши учител в ЦДО

Дарин Димитров Тренев – 12. клас

Елена Теодорова Николова – 12. клас

Румена Ивайлова Игнатова – 12. клас

 

 

Цветомир Пламенов Йорданов – 8. клас

 

6. Италиански език ЗП – писмен и устен и изпит

 

 

 

 

 

 

Изобразително изкуство  ЗУЧ – писмен и практически изпит

18.01.2018 г.

К-т 301

10:00 ч.

 

Председател:

Евелина Стефанова Пачеджиева

Член:

Нина Михайлова Серкова

 

 

Председател:

Оля Николова Ангелакова

Член:

Светла Петрова Симеонова

Кристина НиколаеваНиколова – учител в ЦДО Дарин Димитров Тренев – 12. клас

Елена Теодорова Николова – 12. клас

 

 

 

 

 

 

Цветомир Пламенов Йорданов – 8. клас

 

7. География и икономика ЗП – писмен изпит

 

 

 

 

 

Философия ИУЧ – писмен изпит

18.01.2018 г.

К-т 301

14:00 ч.

Председател:

Анета Трифонова Георгиева

Член:

Веселина Руменова Костова

 

Председател: Мартин Стефанов Сракмаджиев

Член:

Моника Ангелова Велкова

 

Дарина Димчева Иванова – учител в ЦДО Дарин Димитров Тренев – 12. клас

Елена Теодорова   Николова – 12. клас

Румена Ивайлова Игнатова – 12. клас

 

 

 

Цветомир Пламенов Йорданов – 8. клас

 

 

8. Английски език  ЗП – писмен и устен изпит

 

 

 

 

 

Музика  ИУЧ – писмен и практически изпит

19.01.2018 г.

К-т 301

10:00 ч.

Председател:

Мария Кирилова Кирчева

Член:

Златка Христова Ждракова

 

Председател:

Лидия Кольова Димитрова

Член:

Снежана Делчева Павлова

 

Галя Андонова Накова – педагогически съветник Дарин Димитров Тренев – 12. клас

Елена Теодорова Николова – 12. клас

Румена Ивайлова Игнатова – 12. клас

 

 

 

Цветомир Пламенов Йорданов – 8. клас

 

9. История и цивилизация ЗИП – писмен изпит 19.01.2018 г.

К-т 301

14:00 ч.

Председател:

Чавдар Венелинов Ветов

Член: Людмила Райчева Чавдарова

Дарина Димчева Иванова – учител в ЦДО Дарин Димитров Тренев – 12. клас

Елена Теодорова Николова – 12. клас

 

10. Математика ЗП – писмен изпит

 

22.01.2018 г.

К-т 301

10:00 ч.

Председател:

Ветка Тодорова Таскова

Член:

Малинка Огнянова Петрова

Славка Кръстева Стойчева  – библиотекар Дарин Димитров Тренев – 12. клас

Елена Теодорова Николова – 12. клас

 

11 География и икономика ЗИП – писмен изпит 22.01.2018 г.

К-т 301

14:00 ч.

Председател:

Анета Трифонова Георгиева

Член:

Веселина Руменова Костова

 

Таня Пенчева Гичева – учител в ЦДО

 

Дарин Димитров Тренев – 12. клас

Елена Теодорова Николова – 12. клас

 

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*