Образци на документи

Заявление от родител за участие в извънкласни дейности по Решение № 136 на Столичен общински съвет от 06.04.2017 година

Декларация за екскурзии от родител

Докладна за екскурзия от ръководител

Заявление академична справка

Заявление за издаване дубликат на диплома

Заявление за издаване на дубликат на свидетелство за основно образование

Заявление за явяване на изпити в самостоятелна форма

Заявление за явяване на поправителен изпит

Молба отсъствия 3/7 дни

Докладна за преструктуриране на учебното съдържание по тематично разпределение

Заявление от родител за освобождаване от физическо възпитание и спорт

Заявление ФУЧ

Заявление ИУЧ

ЗАЯВЛЕНИЕ МОДУЛ+ФУЧ-ново

Заявление прием нови ученици

Доклад на класния ръководител в начален етап

Доклад на класния ръководител в прогимназиален/гимназиален етап

Заявление за отписване от целодневно обучение

декларация учебен план1a клас

декларация учебен план1б клас

декларация учебен план1в клас

декларация учебен план1г клас

декларация учебен план1д клас

декларация учебен план1е клас

 

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*