Онлайн формуляри за учители 2017/2018 година

Свързано изображение

Резултат с изображение за download gifПредложения за награждаване на ученици с постижения през учебната 2017/2018г.


Резултат с изображение за download gifСправка и заявка за участие в Ден на отворените врати 18.05.2018г.


Резултат с изображение за download gifСправка мероприятия извън училище без пакетна цена – постоянна справка


Резултат с изображение за download gifПридобити квалификационни кредити от обучения през учебната 2017/2018 година – постоянна справка


Резултат с изображение за download gifСправка класове от начален етап за безплатен очен скрининг – в срок до 30.10.2017г.


Резултат с изображение за download gifСправка изменение и допълнение на Наредба №5 за общообразователната подготовка – в срок до 15.11.2017 година


Резултат с изображение за download gifСправка национални, регионални и училищни проекти, кампании, мероприятия и др. – постоянна справка


Резултат с изображение за download gifСправка провеждане на общински кръгове на олимпиади – постоянна справка


Резултат с изображение за download gifГРАФИК КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ РАБОТИ ЗА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 2017/2018 година – ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП – срок за попълване 06.02.2018 вкл.


Резултат с изображение за download gifГРАФИК КОНСУЛТАЦИИ С УЧЕНИЦИ ЗА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 2017/2018  – НАЧАЛЕН И ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП – срок за попълване 06.02.2018 вкл.


Резултат с изображение за download gifГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ВТОРИ ЧАС НА КЛАСА ЗА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК – НАЧАЛЕН И ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП – срок за попълване 06.02.2018г. вкл.


Резултат с изображение за download gifГРАФИК СРЕЩИ С РОДИТЕЛИ ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК – НАЧАЛЕН И ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП- срок за попълване 06.02.2018 год. вкл.