Онлайн формуляри за учители през учебната 2017/2018 година

Свързано изображение

Резултат с изображение за download gifСправка мероприятия извън училище без пакетна цена – постоянна справка


Резултат с изображение за download gifПридобити квалификационни кредити от обучения през учебната 2017/2018 година – постоянна справка


Резултат с изображение за download gifСправка класове от начален етап за безплатен очен скрининг – в срок до 30.10.2017г.


Резултат с изображение за download gifСправка изменение и допълнение на Наредба №5 за общообразователната подготовка – в срок до 15.11.2017 година


Резултат с изображение за download gifСправка национални, регионални и училищни проекти, кампании, мероприятия и др. – постоянна справка


Резултат с изображение за download gifСправка провеждане на общински кръгове на олимпиади – постоянна справка