Правилници

Резултат с изображение за LOADING GIFДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ

Резултат с изображение за LOADING GIFЕТИЧЕН КОДЕКС НА ОБЩНОСТТА

Резултат с изображение за LOADING GIFГОДИШЕН ПЛАН 2018-2019

Резултат с изображение за LOADING GIFПрограма за предоставяне на равни възможности

Резултат с изображение за LOADING GIFСТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 2016-2020

Резултат с изображение за LOADING GIFУЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА

Резултат с изображение за LOADING GIFПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 2018-2019 ГОДИНА

Резултат с изображение за LOADING GIFМЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ

Резултат с изображение за download gifМЕХАНИЗЪМ за намаляване на отсъствията по неуважителни причини 

Резултат с изображение за download gifПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ при терористични актове

Резултат с изображение за LOADING GIFПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ В 105.СУ В УЧИЛИЩНАТА КОМПЮТЪРНА МРЕЖА И В ИНТЕРНЕТ

Резултат с изображение за download gifПриобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Резултат с изображение за LOADING GIFПрограма за превенция ранно напускане

Резултат с изображение за LOADING GIFМЕХАНИЗЪМ за намаляване на отсъствията по неуважителни причини

Резултат с изображение за LOADING GIFПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ

Резултат с изображение за LOADING GIFПропускателен режим 2018/2019

Резултат с изображение за LOADING GIFПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД

Резултат с изображение за LOADING GIFПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА 105.СУ

 

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*