Правилници

 

Резултат с изображение за download gifМЕХАНИЗЪМ за намаляване на отсъствията по неуважителни причини 

Резултат с изображение за download gifМеханизъм за противодействие на училищния тормоз

Резултат с изображение за download gifПравилник за дейността на училището-2017-2018- актуализиран към 21.02.2018

Резултат с изображение за download gifПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ при терористични актове

Резултат с изображение за download gifЕтичен кодекс

Резултат с изображение за download gifПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ В 105.СУ В УЧИЛИЩНАТА КОМПЮТЪРНА МРЕЖА И В ИНТЕРНЕТ

Резултат с изображение за download gifГОДИШЕН ПЛАН – 2017-2018 година

Резултат с изображение за download gifПриобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Резултат с изображение за download gifПрограма за превенция ранно напускане

Резултат с изображение за download gifСТРАТЕГИЯ за развитие

Резултат с изображение за download gifУЧИЛИЩЕН ПЛАН  ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА

 

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*