Заповед на Директора за похвала на ученици, завоювали призови места на състезания и олимпиади

ПОХВАЛА празник-1 ПОХВАЛА празник-2 ПОХВАЛА празник-3 ПОХВАЛА празник-4 ПОХВАЛА празник-5