Заповед на Директора за похвала на ученици с отличен успех за учебната 2014/2015 година от прогимназиален етап

zapp1 001 zapp2 001