Италиански език

През 1982 г. в 105. СУ „Атанас Далчев” е въведено за първи път изучаването на италиански
език от осми клас в две паралелки. Първият випуск единадесетокласници завършва през
1985 г. През 1993 г. е приета първата паралелка с интензивно изучаване на италиански език
след седми клас при новата директорка Злата Кутова. Поради големия интерес към
изкуствата през 1995/96 г. е приета първата паралелка с профил изобразително изкуство и
интензивно изучаване на италиански език след седми клас. С годините традицията за
изучаване на италиански език се утвърждава.
Дългогодишно е сътрудничеството на училището ни с най-старото Висше училище в
България – СУ „Св. Климент Охридски”. Катедра Италианска филология изпраща своите
студенти на държавна практика в 105. училище, където полагат и финалния си изпит. Често
някои от тях са бивши наши възпитаници от италианските паралелки и това ни изпълва с
гордост и удовлетворение, че продължават своята професионална квалификация с
италиански език. За нас е чест, че някои от преподавателската колегия на катедрата също
са възпитаници на училището ни – доц. д-р Дария Карапеткова и гл. ас. д-р Диана
Върголомова.
Сред нашите преподаватели, които през годините напътстват студентите в изпитните им
уроци в гимназиалния и началния етап, са Евелина Пачеджиева, Илияна Градинарова,
Кристин Чолакова, Нина Серкова, Светлана Соваджиева. Университетският преподавател
Светла Лазарова, която води бъдещите учители по италиански език, беше дългогодишен
наш колега в гимназиалния етап и един от инициаторите да се започне процедура по
кандидатстване за подписване на споразумение между Министерството на външните
работи на Р. Италия и Министерството на образованието и науката, чрез което учениците
ни полагат изпит в края на 12 кл. и полученият сертификат улеснява кандидатстването им
в италиански университети.
Методическо обединение Италиански език: Жанет Борлакова (председател на
методическото обединение), Илияна Градинарова, Кристин Чолакова, Светлана
Соваджиева, Нина Серкова, Росалина Игнатова, Лора
Хараламбиева, Мария Чакалова, Антонин Михнев, Стефано Келини.

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*