ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Учебна 2022/2023 година


На 25.10.2022 г. от 18.30 часа в учителската стая ще  се проведе Общо събрание за избор на нов Обществен съвет поради изтичане на мандата на сегашния Обществен съвет.


Учебна 2020-2021 година