Изпълнение на бюджета

Отчет на изпълнение на бюджета  на 105. СУ „Атанас Далчев“ за  ІІІ тримесечие  на 2020 година