Училищно настоятелство

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

НА СРЕДСТВАТА НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ДЕЙНОСТ МЕСЕЦ СРЕДСТВА
1. УЧИЛИЩНИ МЕРОПРИЯТИЯ (Откриване на учебната година, народни носии, изпращане на 12. клас, празник на буквите, тоги и шапки за връчване на дипломи, ленти „Аз съм първокласник“, поход “Козлодуй – Околчица“   СЕПТЕМВРИ 2018 ДЕКЕМВРИ 2018 МАРТ 2019 МАЙ 2019 ЮНИ 2019 АВГУСТ 2019   3401,10      100,00 840,00 1369,90 56,40 663,00 371,80  
2. АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА  И РЕМОНТ НА КОМПЮТРИ, ПИНТЕРИ, ПРОЕКТОРИ   СЕПТЕМВРИ 2018 ОКТОМВРИ 2018 НОЕМВРИ 2018 ДЕКЕМВРИ 2018 ЯНУАРИ 2019 ФЕВРУАРИ 2019 МАРТ 2019 АПРИЛ 2019 МАЙ 2019 ЮНИ 2019 ЮЛИ 2019 АВГУСТ 2019 8216,76             550,00 550,00 673,76 739,00 550,00 550,00 550,00 870,00 700,00 1084,00 700,00 700,00
3. АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА  И РЕМОНТ НА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ   СЕПТЕМВРИ 2018 ОКТОМВРИ 2018 НОЕМВРИ 2018 ДЕКЕМВРИ 2018 ЯНУАРИ 2019 ФЕВРУАРИ 2019 МАРТ 2019 АПРИЛ 2019 МАЙ 2019 ЮНИ 2019 4616,00             939,00 297,00 833,00 297,00 765,00 297,00 297,00 297,00 297,00 297,00
4. ПРОЕКТИ (Буктрейлъри –  програма Еразъм +, Фортисимо в клас,  Енвижън)   ОКТОМВРИ НОЕМВРИ ФЕВРУАРИ 2019 МАРТ 2019      1001,90                                                         207,90 600,00 77,00 117,00
5. УЧЕБНА ДЕЙНОСТ (консумативи за ксерокс в библиотека, реклама в Педагог, рекламни материали за І и VІІ клас, лаптопи и мултимедии, коркови и информационни табла, материали за кабинета по химия,отпечатване на книга)   СЕПТЕМВРИ 2018 ОКТОМВРИ 2018 ЯНУАРИ 2019 АПРИЛ 2019 МАЙ 2019      5499,07                          700,83 820,00 1235,35 172,80 2570,09
6. ПОДОБРЯВАНЕ НА МТБ (изграждане на къта на ІІІ етаж, изграждане на иновационен център на ІV етаж, лекарства за лекарски кабинет, интериорно оформление на фоайетата, ксерокс за библиотеката, прожектори за двора, камери за видеонаблюдение, стативи за рисуване)     ОКТОМВРИ 2018 ЯНУАРИ 2019 ФЕВРУАРИ 2019 МАРТ 2019 МАЙ 2019 ЮЛИ 2019 АВГУСТ 2019            20267,74             714,02           1106,69           9028,40 874,38 5441,00 1180,20 1923,05  
6. НАГРАДИ (Коледен базар, победители на олимпиади, конкурси и състезания, отличници, участие в международен турнир „Математика без граници“, конкурс “Писмо до Далчев“, абитуриенти – отличник на випуска, първенец на випуска)   ЯНУАРИ 2019 ФЕВРУАРИ 2019 МАЙ 2019 ЮНИ 2019 4365,68           1373,62 342,50 2273,16 376,40
7. СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ (подпомагане на социално слаби ученици, куверти за абитуриентски бал, учебници и учебни помагала, еднократни помощи на ученици от училището, застраховка „Злополука“, дом за деца в Дупница)   СЕПТЕМВРИ 2018 ОКТОМВРИ 208 НОЕМВРИ 2018 ДЕКЕМВРИ 2018 ФЕВРУАРИ 2019 МАРТ 2019 МАЙ 2019 ЮНИ 2019 5992,32                          190,57 435,92 147,15 2146,14 93,80 80,00 2700,00 198,74
    ОБЩО 53304,17

РАЗХОДИ ПО МЕСЕЦИ

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 Г.

МЕСЕЦ СУМА
СЕПТЕМВРИ 2018 2480,40
ОКТОМВРИ 2018 3024,84
НОЕМВРИ 2018 2253,91
ДЕКЕМВРИ 2018 4022,14
ЯНУАРИ 2019 5030,66
ФЕВРУАРИ 2019 10388,70
МАРТ 2019 3288,28
АПРИЛ 2019 1339,80
МАЙ 2019 14037,65
ЮНИ 2019 2619,14
ЮЛИ 2019 1880,20
АВГУСТ 2019 2994,85
ОБЩО 53360,57

РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

ДЕЙНОСТ СУМА
УЧИЛИЩНИ МЕРОПРИЯТИЯ 3401,10
АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА НА КОМПЮТРИ 8216,76
АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА  И РЕМОНТ  НА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ 4616,00
ПРОЕКТИ 1001,90                                             
УЧЕБНА ДЕЙНОСТ 5499,07            
ПОДОБРЯВАНЕ НА МТБ 20267,74
НАГРАДИ 4365,68
СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ 5992,32                 
ОБЩО 53360,57

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ  ЗА 2018/2019 ГОДИНА

1. ПРИХОДИ 42917,73
  ПРИХОДИ ПО КВИТАНЦИИ 26032,00
  ПРИХОДИ ОТ КОЛЕДЕН БАЗАР 16885,73
2. РАЗХОДИ 53360,57

 

 

 У С Т А В
на
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО
ПРИ 105. СУ „АТАНАС ДАЛЧЕВ“

ЗАСЕДАНИЯТА СЕ ПРОВЕЖДАТ В УЧИТЕЛСКАТА СТАЯ ОТ 18.30 ЧАСА

 

ВРАТИТЕ СА ОТВОРЕНИ ЗА ВСИЧКИ ЖЕЛАЕЩИ!!!