НВО и ДЗИ

ДЗИ

Важни дати

Сесия май-юни

 • Подаване на заявление за допускане до ДЗИ – от 6 до 21 февруари 2024 г.
 • Обявяване на списъци с разпределение по училища, сгради и зали – до 16 май 2024 г.
 • Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ – до 16 май 2024 г.
 • ДЗИ по БЕЛ – 17 май 2024 г.
 • Втори ДЗИ – 20 май 2024 г.
 • ДЗИ по желание – 22 май – 31 май 2024 г.
 • Оценяване на изпитните работи – от 20 май до 5 юни 2024 г.
 • Обявяване на резултатите – до 7 юни 2024

НВО 7. клас

Важни дати

 • Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език на НВО VІІ клас – 01.02.2024 г. – 16.02.2024 г.
 • Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО – до 17.06.2024 г.
 • НВО по БЕЛ – 19.06.2024 г.
 • НВО по Чужд език (по желание на ученика) – 20.06.2024 г.
 • НВО по Математика – 21.06.2024 г.
 • Оценяване на изпитните работи – 22.06.2024 г .- 29.06.2024 г.
 • Обявяване на резултатите от НВО – до 02.07.2024 г.

НВО 4. клас

Важни дати

 • Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО – до 10.05.2024 г.
 • НВО по БЕЛ – 27 май 2024 г.
 • НВО по математика – 28 май 2024 г.
 • Оценяване на изпитните работи – 29.05.2024 г .- 05.06.2024 г.
 • Обявяване на резултатите от НВО – до 07.06.2024 г.

НВО 10. клас

Важни дати

 • Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО – до 07.06.2024 г.
 • НВО по БЕЛ – 10 юни 2024 г.
 • НВО по чужд език (по желание на ученика) – 11 юни 2024 г.
 • НВО по математика – 12 юни 2024 г.
 • НВО по ИТ (по желание на ученика) – 14 юни 2024 г.
 • Оценяване на изпитните работи – 13.06.2024 г .- 21.06.2024 г.
 • Обявяване на резултатите от НВО – до 28.06.2024 г.