Обществена поръчка закуски за учебната 2019/2020 година

ЛИНК КЪМ ОБЯВАТА в АОП

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9092592