Обяви извънкласни дейности


Записване и консултации на място в 105 СУ
    Всеки ден от 17.09 – 20.09.2019 включително в 207 стая
сутрин от 7:30 до 9:00 часа
 следобед от 16:00 до 18:00 часа
 
Срок за онлайн записване до 20 септември на avo.bg
„Курсове за деца и ученици“ – „АВО във Вашето училище“
 
Тест за определяне на ниво на новозаписани деца:
20.09.2019г. и 25.09.2019г.
 
Курсов координатор: Катерина Кожухарова
тел. 0886 000 441; k.kojuharova@avo-bell.com