ОБЯВИ

Уведомяваме Ви, че ще имаме свободни от 15.09.2018 г. за новата учебна 2018/2019 г. следните работни места:

 

 1. УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 1 работно място по чл.67 от КТ;
 2. УЧИТЕЛ НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ І-ІV КЛАС в ЦДО – 3 работни места по чл.67 от КТ;

Необходими документи за кандидатстване:

– Заявление за назначаване на работа – свободен текст;

– Трудова автобиография;

            – Копие от документ удостоверяващ завършена степен на образование и квалификация;

             -Копие от трудовата книжка удостоверяващи продължителността на професионалния опит за кандидатстващата длъжност;

– Свидетелство за съдимост;  

– Медицинско свидетелство;

– Медицинско удостоверение за липсващи заболявания по чл.2, т.1-8 на Наредба № 4 от 24.10.2016 г. на Министерство на здравеопазването.

      

Документи се приемат от 9,00 часа до 15,00 часа в канцеларията на училището до 31.08.2018 г. включително.

 

Събеседването  с кандидатите ще се проведе на 03.09.2018 г. / понеделник / от 12,00 часа в 105 СУ„Атанас Далчев”-жк „Дианабад” ул.”Св.Пимен Зографски” № 7

 

Справки на телефон: 02 862-05-73; 02 862-04-73;

 

Уведомяваме Ви, че ще имаме свободни от 15.09.2018 г. за новата учебна 2018/2019 г. следните работни места:

 

 1. УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА – 1 работно място по чл.67 от КТ;
 2. УЧИТЕЛ ПО ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ – 1 работно място по чл.67 от КТ;
 3. УЧИТЕЛ ПО БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ – 1 работно място по чл.67 от КТ;
 4. УЧИТЕЛ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ–1 работно място по чл.67 от КТ;

Необходими документи за кандидатстване:

– Заявление за назначаване на работа – свободен текст;

– Трудова автобиография;

            – Копие от документ удостоверяващ завършена степен на образование и квалификация;

             -Копие от трудовата книжка удостоверяващи продължителността на професионалния опит за кандидатстващата длъжност;

– Свидетелство за съдимост;  

– Медицинско свидетелство;

– Медицинско удостоверение за липсващи заболявания по чл.2, т.1-8 на Наредба № 4 от 24.10.2016 г. на Министерство на здравеопазването.

      

Документи се приемат от 9,00 часа до 15,00 часа в канцеларията на училището до

06.07.2018 г. включително.

 

Събеседването  с кандидатите ще се проведе на 09.07.2018 г. / понеделник / в

105 СУ„Атанас Далчев”-жк „Дианабад” ул.”Св.Пимен Зографски” № 7, както следва:

 • За длъжност – учител по математика – от 10,00 часа;
 • За длъжност – учител по история и география – от 10,30 часа;
 • За длъжност – учител по биология и химия – от 11,00 часа;
 • За длъжност –учител по физическо възпитание и спорт – от 11,30 часа;

 

Справки на телефон: 02 862-05-73; 02 862-04-73;

 

Уведомяваме Ви, че ще имаме свободни от 15.09.2018 г. за новата учебна 2018/2019 г. следните работни места:

 

 1. УЧИТЕЛ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – 1 работно място по чл.67 от КТ;
 2. УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 2 работни места по чл.67 от КТ;
 3. УЧИТЕЛ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 1 работно място по чл.67 от КТ;
 4. УЧИТЕЛ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – 1 работно място по чл.67 от КТ;
 5. УЧИТЕЛ, НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ І-ІV КЛАС В ЦДО5  работни места по чл.67 от КТ;
 6. ПСИХОЛОГ –1 работно място по чл.67 от КТ; 

Необходими документи за кандидатстване:

– Заявление за назначаване на работа – свободен текст;

– Трудова автобиография;

            – Копие от документ удостоверяващ завършена степен на образование и квалификация;

            – Копие от трудовата книжка удостоверяващи продължителността на професионалния опит за кандидатстващата длъжност;

– Свидетелство за съдимост;  

– Медицинско свидетелство;

– Медицинско удостоверение за липсващи заболявания по чл.2, т.1-8 на Наредба № 4 от 24.10.2016 г. на Министерство на здравеопазването.

      

Документи се приемат от 9,00 часа до 15,00 часа в канцеларията на училището до 26.06.2018 г. включително.

 

Събеседването  с кандидатите ще се проведе на 28.06.2018 г. / четвъртък / в 105 СУ„Атанас Далчев”-жк „Дианабад” ул.”Св.Пимен Зографски” № 7, както следва:

 • За длъжност – психолог и учител по италиански език – от 10,00 часа;
 • За длъжност – учител по английски език – от 10,30 часа;
 • За длъжност – учител по български език и литература – от 11,00 часа;
 • За длъжност –учител по информатика и информационни технологии – от 11,30 часа;
 • За длъжност – учител, начален етап на основно образование І-ІV клас в ЦДО – от 12,00часа;

Справки на телефон: 02 862-05-73; 02 862-04-73;