ОБЯВИ

Уведомяваме Ви, че имаме свободни към 11.01.2018 г. следните работни места:

1.УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

Необходими документи за кандидатстване:

– Заявление за назначаване на работа – свободен текст;

– CV или Автобиография;

            – Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

            – Копие от документ за професионална квалификация;

– Копие от трудовата книжка удостоверяващи продължителността на професионалния опит за кандидатстващата длъжност;

– Свидетелство за съдимост;

– Медицинско свидетелство;

– Медицинско удостоверение за липсващи заболявания по чл.2, т.1-8 на Наредба № 4 от 24.10.2016 г. на Министерство на здравеопазването.

      

Документи се приемат от 9,00 часа до 15,00 часа в канцеларията на училището до 26.01.2018 г. включително.

 

Събеседването  с кандидатите ще се проведе на 29.01.2018 г. / понеделник / от 10,00 часа в  105.СУ„Атанас Далчев”-жк „Дианабад” ул.”Св.Пимен Зографски” № 7.

 

Справки на телефон: 02 862-05-73; 02 862-04-73;