Онлайн формуляри за ученици през учебната 2017/2018 година

Уважаеми ученици,

тук е достъпна за вас онлайн регистрационна форма за заявяване на участие в общински кръгове на олимпиадите по учебни предмети. Графикът на олимпиадите е наличен в сайта на училището в меню „Олимпиади и състезания“, като трябва да имате предвид, че датите, вписани в качения график за олимпиади по предмети, които са означени с израза „до…..“ се провеждат на дати, определени от училището и нямат вписан начален час, като има и олимпиади, които са с точно определена дата и начален час от Министерство на образованието и науката. Към днешна дата, извън точно определените дати и начален час за конкретни олимпиади от МОН, ви уведомяваме, че училището ще проведе общинските кръгове на олимпиадата по английски език на 9.декември от 9,30ч и на олимпиадата по география и икономика на 13.януари също от 9,30ч.

Свързано изображениеОнлайн формуляр за регистрация за явяване на общински кръгове на олимпиадите по учебни предмети в 105.СУ


 

Настоящата онлайн регистрация е за ученици на 105.СУ, желаещи да се явят през месец юни 2018 година на Кеймбридж сертификатен изпит за владеене на английски език по Европейска езикова рамка. Изпитите се провеждат на място в училище съвместно с АВО Езиков и изпитен център. Таксите за явяване на сертификатен изпит са достъпни в сайта на АВО. За повече информация потърсете Снежина Георгиева, зам.-директор учебна дейност на тел.02/8620473 или преподавателите по английски език преди 10.12.2017г.. Този формуляр може да се попълва от родител.

Свързано изображениеРегистрация за явяване на сертификатни изпити


 

Свързано изображениеРегистрация за участие в състезание по творческо писане на английски език на 09.02.2018г. 


Регистрация за участие в състезание по творческо писане на английски език за учениците 6-12.клас, което ще се проведе на 09.02.2018г. в 105.СУ от 12,00ч за ученици от втора смяна и от 13,30ч. за учениците от първа смяна.сайт на състезанието http://www.creativewriting-bg.com/; за повече информация при учителите по английски език;