Попълване на свободните места след трети етап на класиране

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

Попълването на свободните места след трети етап на класиране е по график, утвърден от директора и ще се осъществи в периода от 02.08.2019 г. до 05.09.2019 г.

Учениците подават заявление до директора и копие на свидетелството за завършено основно образование.

към 02.08.2019г. има 2 свободно място в профил „Чужди езици“ – интензивно изучаване на чужд език и 2 свободни места в профил „Софтуерни и хардуерни науки“ – интензивно изучаване на английски език.