Прием след основно образование /7.клас/

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ ПО НАРЕДБА № 10 ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ СТАВА ОНЛАЙН ЧРЕЗ  КОД ЗА ДОСТЪП ДО https://priem.mon.bg И ВХОДЯЩ НОМЕР, КОИТО  СЕ ВЗЕМАТ ОТ СЛУЖЕБНАТА БЕЛЕЖКА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТИТЕ.

ПРИ СРЕЩАНЕ НА ТРУДНОСТИ НИЕ ЩЕ ВИ ОКАЖЕМ СЪДЕЙСТВИЕ ПРИ ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПЪРВИ И ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.

ГРАФИК С ДЕЙНОСТИ ПО ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД VІІ КЛАС

за учебната 2019/2020 година

ДЕЙНОСТ СРОК
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 03.07 – 05.07.2019 г. вкл.
Обявяване на списъци с приетите ученици на І етап на класиране до 11.07.2019 г.
Записване на приетите ученици на І етап на класиране или подаване на заявление за участие във ІІ етап на класиране до 16.07.2019 г.
Обявяване н списъци с приетите ученици на  ІІ етап на класиране до 18.07.2019 г.
Записване на приетите ученици на  ІІ етап на класиране до 22.07.2019 г.
Обявяване на записалите се ученици и незаетите  места след ІІ етап на класиране 23.07.2019 г.
Подаване на документи за участие в ІІІ етап на класиране 24.07 – 25.07.2019 г. вкл.
Обявяване на списъци с приетите ученици на ІІІ етап на класиране 29.07.2019 г.
Записване на приетите ученици на ІІІ етап на класиране 31.07.2019 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след ІІІ етап на класиране 01.08.2019 г.
Попълване на незаетите места след ІІІ етап на класиране и записване определя се от директора до 10.09.2019

Вид дейност Срок
1 Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите и НВО чужд език 03.06 – 05.06.2019 г. вкл.
2 Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците относно допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите. до 18.06.2019 г. вкл.
3
Провеждане на изпитите от националните външни оценявания по: Български език и литература МатематикаЧужд език

17.06.2019 г.
19.06.201 г.
21.06.2019 г.
4
Провеждане на изпити за проверка на способностите по:
Изобразително изкуствоМузикаСпорт

20.06.2019 г.
24.06.2019 г.
25 – 26.06.2019 г., вкл.
5
Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите.до 27.06.2019 г., вкл.
7 Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за проверка на способностите
до 02.07.2019 г. вкл.
8 Подаване на документи за участие в приема на ученици по НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование
03.07 – 05.07.2019 г. вкл.
9 Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране. до 11.07.2019 г. вкл.
10 Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране. до 16.07.2019 г. вкл.
11 Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране. до 18.07.2019 г. вкл.
12 Записване на приетите ученици на втори етап на класиране. до 22.07.2019 г. вкл.
13 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране. 23.07.2019 г.
14 Подаване на документи за участие в трети етап на класиране. 24.07 – 25.07.2019 г. вкл.
15 Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране. 29.07.2019 г. вкл.
16 Записване на приетите ученици на трети етап на класиране. 31.07.2019 г. вкл.
17 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране. 01.08.2019 г.
18 Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване. определя се от директора на училището до 10.09.2019 г. вкл.
19 Утвърждаване на осъществения държавен план-прием. до 13.09.2019 г. вкл.

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*