Прием след основно образование (7.клас)

График на дейностите по прием след основно образование:

 • НВО по Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 09:00 часа
 • НВО по Математика – 18 юни 2021 г., начало 09:00 часа
 • НВО по Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2021 г., начало 09:00 часа
 • Обявяване на резултатите от НВО – до 28 юни 2021 г.
 • Издаване на Свидетелство за завършено основно образование – до 02 юли 2021 г.
 • Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. – 05 – 07 юли 2021 г.
 • Записване на приетите ученици на първи етап или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране – до 16 юли 2021 г.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране – до 20 юли 2021 г.
 • Записване на приетите ученици на втори етап на класиране – до 22 юли 2021 г.
 • Обявяване на записалите се ученици след втори етап на класиране – 23 юли 2021 г.
 • Подаване на документи за участие в трети етап на класиране – 26 – 27 юли 2021 г.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране – 29 юли 2021 г.
 • Записване на приетите ученици на трети етап на класиране – 30 юли 2021 г.
 • Обявяване на записалите се ученици и свободни места след трети етап на класиране – до 02 август 2021 г.
 • Попълване на незаетите места след трети етап на класиране – до 10 септември 2021 г. включително
 • Утвърждаване на осъществения държавен план-прием – до 14 септември 2021 г. вкл.

Прием в 105. СУ за учебната 2021/2022 година

Профил/ПрофесияБрой паралелкиИнтензивно изучаван ЧЕ в 8. класБалообразуване
Профил „Чужди езици“1Италиански езикНВО БЕЛ х 3 + НВО мат х 1 + оценките по БЕЛ и Чужд език от Свидетелството
за основно образование*
Профил „Софтуерни и хардуерни науки“1Английски езикНВО БЕЛ х 2 + НВО мат х 2 + оценките
по Информационни технологии
и Чужд език от Свидетелството
за основно образование
Специалност „Екскурзоводско обслужване“
Професия „Екскурзовод“,
Професионално направление „Пътувания, туризъм, свободно време“ **
1Италиански езикНВО БЕЛ х3 + НВО Мат х 1 + оценките по БЕЛ и Чужд език от Свидетелството
за основно образование
* Скала за превръщане на оценките от свидетелството за основно образование в точки:
Отличен (6) се приравнява на 50 т.
Много добър (5) се приравнява на 39 т.
Добър (4) се приравнява на 26 т.
Среден (3) се приравнява на 15 т.

** За професионални гимназии и паралелки е необходимо медицинско, което се сканира и подава в електронната платформа