Прием след основно образование (7. клас)

График на дейностите

ДейностСрок
Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език на НВО VІІ клас01.02.2023 г. – 17.02.2023 г.
Утвърждаване на списък със сградите, залите и броя на местата в залите за провеждане на НВОдо 06.03.2023 г.
Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВОдо 09.06.2023 г.
НВО БЕЛ13.06.2023 г., начало 09:00 часа
НВО по Чужд език (по желание на ученика)14.06.2023 г., начало 09:00 часа
НВО Математика16.06.2023 г., начало 09:00 часа
НВО Чужд език (по желание на ученика)
Оценяване на изпитните работи16.06.2023 г .- 24.06.2023 г.
Обявяване на резултатите от НВОдо 28.06.2023 г.
Издаване на Свидетелство за основно образование 
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №1005.07.2023 г. – 07.07.2023 г.
Обявяване на списъците на приетите на І класиране на ученицитедо 12.07.2023
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране13.07.2023 г. – 17.07.2023 г
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиранедо 19.07.2023 г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране20.07.2023 г. – 24.07.2023 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране25.07.2023 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране26.07.2023 г. – 27.07.2023 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиранедо 31.07.2023 г
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране01.08.2023 г. – 02.08.2023 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиранедо 04.08.2023 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директорадо 11.09.2023 г

Подаване на заявление за полагане на изпит за проверка на способностите – 22.05.2023 г. – 30.05.2023 г.

Дати за провеждане на изпити за проверка на способностите:

  • Изобразително изкуство – 20.06.2023 г.
  • Музика – 21.06.2023 г.
  • Музика и ФВС – 21-22.06.2023 г.
  • Физическо възпитание и спорт – 22-23.06.2023 г.