след 7. клас

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-100013/26.04.2018 г. сайтът, на който можете да подавате онлайн заявления за кандидатстване ще бъде активен в момента, в който учениците започнат да получават служебните си бележки.

Адресите са: priem.mon.bg и 7klas.mon.bg, като и двата сайта ще работят едновременно и ще имат достъп до една и съща система. Независимо през кой сайт подавате заявлението за кандидатстване, то ще бъде прието.

УЧИЛИЩА ГНЕЗДА

uchilishta-gnezda-2018outputoutput-1

Вид дейност

Срок

1

Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите.

14.05 – 18.05.2018 г. вкл.

2

Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците относно допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите.

до 22.05.2018 г. вкл.

3

Провеждане на НВО по:

  • Български език и литература
  • Математика

21.05.2018 г.

23.05.2018 г.

4

Обявяване на резултатите от тестовете.

до 06.06.2018 г. вкл.

5

Провеждане на изпити за проверка на способностите по:

  • Изобразително изкуство
  • Музика
  • Спорт

 

01.06.2018 г.
04.06.2018 г.
05.06-06.06.2018 г. вкл.

6

Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите.

до 11.06.2018 г. вкл.

7

Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити.

13.06 -19.07.2018 г. вкл.

8

Подаване на документи за участие в приема на ученици по НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование Писмено уведомяване на учениците за допускането им до участие в приема.

20.06 – 26.06.2018 г. вкл.

9

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

до 03.07.2018 г. вкл.

10

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

04.07 – 06.07.2018 г. вкл.

11

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

до 12.07.2018 г. вкл.

12

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

13.07 – 17.07.2018 г. вкл.

13

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

19.07.2018 г.

14

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

20.07 – 24.07.2018 г. вкл.

15

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

до 26.07.2018 г. вкл.

16

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

27.07 – 30.07.2018 г. вкл.

17

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

02.08.2018 г.

18

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.

определя се от директора на училището до 11.09.2018 г. вкл.

19

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием.

до 14.09.2018 г. вкл.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*