Прием след основно образование /7.клас/

Вид дейност Срок
1 Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите и НВО чужд език 03.06 – 05.06.2019 г. вкл.
2 Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците относно допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите. до 18.06.2019 г. вкл.
3
Провеждане на изпитите от националните външни оценявания по: Български език и литература МатематикаЧужд език

17.06.2019 г.
19.06.201 г.
21.06.2019 г.
4
Провеждане на изпити за проверка на способностите по:
Изобразително изкуствоМузикаСпорт

20.06.2019 г.
24.06.2019 г.
25 – 26.06.2019 г., вкл.
5
Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите.до 27.06.2019 г., вкл.
7 Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за проверка на способностите
до 02.07.2019 г. вкл.
8 Подаване на документи за участие в приема на ученици по НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование
03.07 – 05.07.2019 г. вкл.
9 Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране. до 11.07.2019 г. вкл.
10 Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране. до 16.07.2019 г. вкл.
11 Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране. до 18.07.2019 г. вкл.
12 Записване на приетите ученици на втори етап на класиране. до 22.07.2019 г. вкл.
13 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране. 23.07.2019 г.
14 Подаване на документи за участие в трети етап на класиране. 24.07 – 25.07.2019 г. вкл.
15 Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране. 29.07.2019 г. вкл.
16 Записване на приетите ученици на трети етап на класиране. 31.07.2019 г. вкл.
17 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране. 01.08.2019 г.
18 Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване. определя се от директора на училището до 10.09.2019 г. вкл.
19 Утвърждаване на осъществения държавен план-прием. до 13.09.2019 г. вкл.

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*