Прием след основно образование /7.клас/

Приетите на І етап класиране ученици се записват или подават заявление за участие във ІІ етап е  в периода 14-16.07.2020 година включително.

 Във връзка с организация на дейностите по прием на ученици в VIII клас и предвид извънредната епидемиологична обстановка, Ви уведомявам за следното:

Приетите в 105. СУ „Атанас Далчев“ в професионална паралелка „Екскурзоводство“ представят оригинал на медицинско свидетелство.


1. Родители, желаещи да подадат заявление за участие във втори етап на класиране, могат да го представят предварително попълнено в училището, в което е приет ученика и без присъствието на място на ученика.

2. Съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, където са приети като подават следните документи:

2.1.заявление до директора по образец на съответното училище;
2.2.оригинал на свидетелство за основно образование;
2.3.оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии.

  1. График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2020 – 2021 година на места по държавен план-прием съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите   27 – 29 май 2020 г.
Обявяване  на  списъци  с  разпределението  на  учениците  по училища   и   зали   за   полагане   на   изпити   за   проверка  на способностите. Писмено уведомяване на учениците за допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите   до 08 юни 2020 г.
Провеждане на изпити за проверка на способностите по: изобразително изкуствомузикаспорт   22 юни 2020 г. 23 юни 2020 г. 24 – 25 юни 2020 г.
Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите до 26 юни 2020 г.
Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за проверка на способностите до 02 юли 2020 г.
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 03 – 07 юли 2020 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 13 юли 2020 г.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране до 16 юли 2020 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 20 юли 2020 г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 22 юли 2020 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 23 юли 2020 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 24 – 27 юли 2020 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29 юли 2020 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 30 юли 2020 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 03 август 2020 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора до 10 септември 2020 г. вкл.
Утвърждаване на осъществения държавен план-прием до 14 септември 2020 г. вкл.

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*