ЦДО – целодневна организация

КРИТЕРИИ
(МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ)
НЕОБХОДИМИ
ДОКУМЕНТИ
Ученици, които са посещавали редовно ЦДО от началото до края на учебната година (без допуснати отсъствия по неуважителни причини) – 5 точки Удостоверява се от учителя в ЦДО
Ученици без нарушения на Правилника за дейността на училището (отбелязани в дневника на групата или класа) и без наложени санкции – 5 точки
– една забележка – 3 точки
– две забележки – 1 точка
– повече от две забележки – 0 точки
Удостоверява се от учителя в ЦДО и класен ръководител
Ученици, които са сираци, полусираци, както и дете с един неизвестен родител –  2 точкиУдостоверява се със смъртен акт на починалия родител или копие от удостоверение за раждане на детето
Ученици, на които родителите са целодневно служебно заети – 2 точки Удостоверява се със служебна бележка от месторабота на родител/лите
Ученици, които са новопостъпили или не са посещавали ЦДО по семейни причини през предходната учебна година (майчинство, безработен/a) – 1 точка                                                
Моля, уточнете причина: ………………………………………………………………….…………………………………………………………………. ………………………………………………………………….
Удостоверява се със съответния документ (служебна бележка от работодател и/или служебна бележка от Бюрото по труда)

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*