1. клас

Регистрирането и кандидатстването за прием на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 година в Общинските училища на територията на Столична община се извършват по електронен път на адрес: www.kg.sofia.bg. Кратко видео-представяне на електронна система може да видите тук, а текстови инструкции за работа с платформата – тук.
В случай, че родителят/настойникът е в невъзможност по обективни причини сам да създаде електронен профил на детето, е задължително да попълни в училището по прилежащ район писмено заявление по образец с всички данни, необходими за регистрирането и кандидатстването. Данните се въвеждат в електронната система от директорите на училищата или упълномощено със заповед лице в съшия ден.
Свободните места за прием в първи клас за учебната 2021/2022 година ще бъдат обявени на 19.04.2021 година на www.kg.sofia.bg.
Класиранията се извършват според графика на дейностите съгласно въведената от родителя/настойника информация.
Водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето. Прилежащите райони на 105. СУ може да видите тук.
Децата могат да кандидатстват за приемане в неограничен брой училища, но всяко дете ще бъде класирано само в едно училище, като класиранията се извършват по реда на желанията.
След всяко класиране родителят/настойникът получава информация по електронна поща за статуса на детето му – класирано/некласирано. Задължение на родителите/настойникът е да следят информацията за класиранията и да спазват сроковете за записване.