Прием в 1. клас

             Уважаеми родители,

           На 15.06.2023 г., от 16:15 часа в стая 106, ще се проведе подбор на случаен принцип за попълване на незаети места в паралелките с избираеми учебни часове по математика и природни науки и английски език.

          Очакваме лично присъствие на родителите, които желаят да участват в провеждането на подбора.

          Други входящи номера, освен тези на присъстващите, няма да бъдат влючени.ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИ, ОТРАЗЕНИ В КАЛЕНДАРНИЯ ПЛАН НА ИСОДЗ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В  ПЪРВИ КЛАС, ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНАГРАФИК НА ДЕЙНОСТИ, ОТРАЗЕНИ В КАЛЕНДАРНИЯ ПЛАН НА ИСОДЗ

МЕСЕЦДАТА/ПЕРИОДДЕЙНОСТИ
1.      АПРИЛ/ ЮНИ24.04.2023 г.Обявяване на свободни места за учебната 2023/2024 година.
2.25.04.2023 г. – 03.06.2023 г.Актуализиране на профилите за добавяне на кандидатури за кандидатстване в І клас за учебната 2023/2024 година. Всеки родител трябва да провери/създаде профил на детето си и да въведе правилно данните в системата. Може да се заявяват кандидатури за повече от едно училище
3.                          ЮНИ04.06.2023 г.Край на актуализацията на профилите (заключване на системата – 18:00 часа)
4.05.06.2023 г.Първо класиране за учебната 2023/2024 година. Публикуване на резултатите от първо  класиране за учебната 2023/2024 година.
5.06.06.2023 г. – 16.06.2023 г.Актуализиране на профилите за добавяне на кандидатури за второ класиране за учебната 2023/2024 година.
6.06.06.2023 г. – 15.06.2023 г.Записване на класираните ученици на първо класиране.
7.13.06.2023 г.Ден без записване, поради провеждане на НВО в VІІ и Х клас.
8.15.06.2023 г.1. Край на записване на класираните ученици до 17:00 часа. 2. Елиминиране на незаписаните ученици.
9.16.06.2023 г.1. Край на актуализацията на профилите (заключване на системата – 17:00 часа). 2. Второ  класиране за учебната 2023/2024 год.
10.17.06.2023 г. – 22.06.2023 г.Актуализиране на профилите за добавяне на кандидатури за трето класиране за учебната 2023/2024 година.
11.19.06.2023 г. – 22.06.2023 г.Записване на класираните ученици на второ класиране.
12.23.06.2023 г.1. Край на записване на класираните ученици до 16:00 часа. 2. Елиминиране на незаписаните ученици. 3. Край на актуализацията на профилите (заключване на системата – 17:00 часа). 4. Публикуване на резултатите от трето класиране за учебната 2023/2024 година.
13.24.06.2023 г. – 27.06.2024 г.Актуализиране на профилите за добавяне на кандидатури за четвърто класиране за учебната 2023/2024 година.
14.26.06.2023 г. – 27.06.2024 г.Записване на класираните ученици на трето класиране.
15.28.06.2023 г.1. Край на записване на класираните ученици до 16:00 часа. 2. Елиминиране на незаписаните ученици. 3. Край на актуализацията на профилите (заключване на системата – 17:00 часа). 4. Публикуване на резултатите от четвърто класиране за учебната 2023/2024 година.
16.29.06.2023 г. – 30.06.2023 г.Записване на класираните ученици на четвърто класиране.
17.30.06.2023 г.1. Край на записване на класираните ученици до 16:00 часа. 2. Елиминиране на незаписаните ученици.
18.29.06.2023 г.Актуализиране на профилите за добавяне на кандидатури за текущи класирания за учебната 2023/2024 година.
19.ЮЛИ/ АВГУСТ01.07.2023 г. – 31.08.2023 г.1. Период без класирания. 2. Актуализиране на профилите за добавяне на кандидатури за текущи класирания за учебната 2023/2024 година.
20.              СЕПТЕМВРИ01.09.2023 г.1. Край на актуализацията на профилите (заключване на системата – 17:00 часа). 2. Текущо класиране. Публикуване на резултатите от текущото класиране за учебната 2023/2024 година.
21.02.09.2023 г. – 04.09.2023 г.Актуализиране на профилите за добавяне на кандидатури за текущи класирания за учебната 2023/2024 година.
22.04.09.2023 г. -05.09.2023 г.1. Записване на класираните ученици от текущото класиране до 16:00 часа. 2. Елиминиране на незаписаните ученици.
23.06.09.2023 г. – 07.09.2023 г.Актуализиране на профилите за добавяне на кандидатури за текущи класирания за учебната 2023/2024 година.
24.07.09.2023 г. – 08.09.2023 г.Записване на класираните ученици от текущото класиране до 16:00 часа.
25. 09.09.2023Приключване на периода за записване на ученици в І клас за учебната 2023/2024 година.

Регистрирането и кандидатстването за прием на ученици в първи клас за учебната 2023/2024година в Общинските училища на територията на Столична община се извършват по електронен път на адрес: www.kg.sofia.bg. Кратко видео-представяне на електронна система може да видите тук, а текстови инструкции за работа с платформата – тук.

Вход в системата на Столична община за кандидатстване и прием в І клас

Отворете произволен браузър
Изпишете адреса https://kg.sofia.bg/ и заредете страницата с Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата.
Натиснете бутона за ВХОД – горе в дясно на страницата.
Попълнете данните на СЕМЕЙНИЯ профил, с който сте участвали в кампанията за прием в детската градина. Ако сте забравили паролата на профила си, използвайте опцията „Забравена парола“.      
Възстановяването на забравена парола става бързо и лесно, ако си спомняте от коя електронна поща и с данните на кой родител сте направили регистрацията на СЕМЕЙНИЯ профил
Влезте в електронната си поща и проследете връзката.
Ще получите нова парола и указание как да я смените след влизане в профила си.
Ако НЕ си спомняте от коя електронна поща сте направили регистрацията на семейния профил, използвайте опцията „Обратна връзка“ – може да я откриете най-отдолу на страницата за прием.
Попълнете полетата и изпратете заявката. На посочената електронна поща ще получите инструкции.


В случай, че родителят/настойникът е в невъзможност по обективни причини сам да създаде електронен профил на детето, е задължително да попълни в училището по прилежащ район писмено заявление по образец с всички данни, необходими за регистрирането и кандидатстването. Данните се въвеждат в електронната система от директорите на училищата или упълномощено със заповед лице в съшия ден.

Видове паралелки за учебната 2023/2024 година


ПаралелкаИУЧ
Изобразително изкуствоИзобразително изкуство – 2 ч. Български език и литература – 1 ч.  
Италиански езикИталиански език – 2 ч. Български език и литература – 1 ч.  
Английски езикАнглийски език – 2 ч. Български език и литература – 1 ч.  
Информационни технологииИнформационни технологии – 1 ч. Български език и литература – 1 ч. Математика – 1 ч.  
Математика и природни наукиМатематика – 2 ч. Родинознание – 1 ч.

Брой паралелки – 6

Брой ученици в паралелка – 24