1. клас

Приемът в първи клас в София ще става онлайн чрез Система за централизирано електронно класиране в общинските училища. Децата ще могат да кандидатстват за приемане в неограничен брой училища, но ще се класират само в едно от тях според реда на желанията.  Водещ критерий остава близостта на училището до постоянния или настоящия адрес на детето, предвидени са и редица допълнителни критерии. 

Скоро системата ще бъде официално представена. Кандидатстването в нея ще започне от 21 април и ще продължи месец. Първото класиране ще е на 1 юни.