1. клас

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ

ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

СРОК ДЕЙНОСТ
30.03.2020 г. Обявяване на брой места и прилежащия район на училището за прием на ученици в първи клас и публикуване на интернет страницата на училището
от 21.04.2020 г. до 21.05.2020 г. вкл. Подаване на заявления от родителите за прием в първи клас
01.06.2020 г. в 17.00 ч. Обявяване на списъците на приетите ученици на първо класиране
от 02.06.2020 г. до 05.06.2020 г. вкл. до 17.00 ч. Записване на учениците, приети на първо класиране
08.06.2020 г. в 18.00 ч. Обявяване на незаетите места за второ класиране
от 09.06.2020 г. до 15.06.2020 г. вкл. до 12.00 ч. (На 09.06 и 11.06 заявления за участие във второ класиране могат да се подават след приключване на НВО по БЕЛ и математика за VII клас) Подаване на заявления за участие във второ класиране
15.06.2020 г. в 18.00 ч. Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране
от 16.06.2020 г. до 18.06.2020 г. вкл. до 17.00 ч. Записване на учениците, приети на второ класиране
18.06.2020 г. в 18.00 ч. Обявяване на незаетите места за трето класиране
от 19.06.2020 г. до 22.06.2020 г. вкл. до 12.00 ч. Подаване на заявления за участие в трето класиране
22.06.2020 г. – в 18.00 ч. Обявяване на списъците на приетите ученици на трето класиране
23.06.2020 г. до 24.06.2020 г. 17.00 ч. Записване на учениците, приети на трето класиране
24.06.2020 г.  в 18.00 ч. Обявяване на свободните места след трето класиране
от 25.06.2020 г. до 14.09.2020 г. вкл. Попълване на свободните места след трето класиране и публикуването им на интернет-страницата на училището
ПАРАЛЕЛКА С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА : ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ (ИУЧ)
Математика и природни науки Математика Математика Български език
Италиански език Италиански език Български език Математика
Английски език Английски език Български език Математика
Информационни технологии  1. Информационни технологии  2. Български език  3. Математика
Изобразително изкуство  1. Изобразително изкуство  2. Български език  3. Математика