1. клас


РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

На 03.09.2020 година (четвъртък) във физкултурния салон ще се проведат родителски срещи за І клас при следния график:

  • 16.00 – 16.50 часа – І а и І б
  • 17.00 – 17.50 часа – І в и І г
  • 18.00 – 18.50 часа – І д и І е

Ще бъдат спазени всички противоепидемични мерки.
Родители и присъстващи учители задължително трябва да бъдат с маски.


ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ

ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

СРОК ДЕЙНОСТ
30.03.2020 г. Обявяване на брой места и прилежащия район на училището за прием на ученици в първи клас и публикуване на интернет страницата на училището
от 21.04.2020 г. до 21.05.2020 г. вкл. Подаване на заявления от родителите за прием в първи клас
01.06.2020 г. в 17.00 ч. Обявяване на списъците на приетите ученици на първо класиране
от 02.06.2020 г. до 05.06.2020 г. вкл. до 17.00 ч. Записване на учениците, приети на първо класиране
08.06.2020 г. в 18.00 ч. Обявяване на незаетите места за второ класиране
от 09.06.2020 г. до 15.06.2020 г. вкл. до 12.00 ч. (На 09.06 и 11.06 заявления за участие във второ класиране могат да се подават след приключване на НВО по БЕЛ и математика за VII клас) Подаване на заявления за участие във второ класиране
15.06.2020 г. в 18.00 ч. Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране
от 16.06.2020 г. до 18.06.2020 г. вкл. до 17.00 ч. Записване на учениците, приети на второ класиране
18.06.2020 г. в 18.00 ч. Обявяване на незаетите места за трето класиране
от 19.06.2020 г. до 22.06.2020 г. вкл. до 12.00 ч. Подаване на заявления за участие в трето класиране
22.06.2020 г. – в 18.00 ч. Обявяване на списъците на приетите ученици на трето класиране
23.06.2020 г. до 24.06.2020 г. 17.00 ч. Записване на учениците, приети на трето класиране
24.06.2020 г.  в 18.00 ч. Обявяване на свободните места след трето класиране
от 25.06.2020 г. до 14.09.2020 г. вкл. Попълване на свободните места след трето класиране и публикуването им на интернет-страницата на училището
ПАРАЛЕЛКА С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА : ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ (ИУЧ)
Математика и природни науки Математика Математика Български език
Италиански език Италиански език Български език Математика
Английски език Английски език Български език Математика
Информационни технологии  1. Информационни технологии  2. Български език  3. Математика
Изобразително изкуство  1. Изобразително изкуство  2. Български език  3. Математика

ПРИЛЕЖАЩИ РАЙОНИ

НА 105. СУ „АТАНАС ДАЛЧЕВ“

ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г.

бул. „Д-р. Г. М. Димитров” – бл. 24, 24А, 26, 28, 30, 32 вх. А и Б, 36, 54 вх.А, Б, В и Г, 58, 62 вх. А и Б; 10 – 62
ул. „Проф. д-р. Ганчо Ганчев” – 2, 4, 8; 1 – 8
ул. „Лъчезар Станчев” – 2 – 20
бул. „Драган Цанков” – 29, 31, 31А,36 – 59, 42, 45 вх. А и Б, 46 вх. А, Б и В, 59 вх. А, Б, В, Г, Д, Е и Ж;
ул. „Николай Хайтов” – 23 – 25, 26 – 26 Б, 32, 34
ул. „Крум Кюлявков” – 5, 7, 9, 11, 15 вх. А и Б, 25 вх. А, Б, В, Г, и Д, 64 вх.А, Б и В
ул. „Св. Пимен Зографски” – 2А, 10, 13, 14, 16 вх. А, Б и В, 18 вх. А и Б, 20, 20 А, 20Б, 36, 36А, 38, ул. „157-ма” – 5
ул. „Русаля” – 1, 1А, 3, 5, 7, 9, 9А, 10, 11
ул. „132-ра” („Изгрев”) – 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 20А, 20Б, 22, 22А, 24А, 24Б, 24В, 26
ул. „Жетварка” – 10, 12, 14, 14Б, 16
ул. „Тинтява” – 15, 17, 17А, 19, 21, 21А, 23, 25, 25А, 27, 80 – 82, 84 – 88, 100,118 – 120, 122, 124, 124Г, 124Д, 126
ул. „Самоков” – 11А – 15, 66, 68, 68А, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82
ул. „Елемаг” – 2, 3, 5, 7, 9, 9А, 11, 13, 22 вх. А, Б, и В, 24, 24А, 26 вх. А, Б и В, 32, 34, бл. 307, бл. 308, бл. 309
ул. „Фредерик Жолио Кюри” – 23 – 23 А, 71 вх. А и Б, 83, бл. 312, бл. 313, бл. 314
ул. „Акад. Илия Петров” (130-та) – 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10 – 12
ул. „Константин Кисимов” – 2-4, 12; бл. 302, бл. 303, бл. 304
ул. „Незабравка” – бл. 309, бл. 311, бл. 315 (№ 33 А)
ж. к. „Дианабад” – 29 вх. А, Б, В, Г и Д, 30 вх. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и З, 32 вх. А, Б, В и Г, 33 вх. А, Б, В, Г, Д и Е, 33А вх. А и Б, 33Б вх. А и Б, 34, 35, 36, 37, 47 вх. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л и М, 38 вх. А, Б, В и Г, 39 вх. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л и М, 41, 42, 42А вх. А и Б, 43 вх. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л и М, 45 вх. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л и М, 53, 54, 56, 57, 58 вх. А, Б, В и Г, 59 вх. А, Б, В и Г, 60, 61
ул. „158-ма” („Изгрев”)
ул. „151-ва” („Изгрев”)
ул. „170-та” („Изгрев”)  № 5
 ул. „Проф. Христо Вакарелски“ № 1, 3А, 3Б, 4, 5А, 5Б, 5АА,    5АБ, 10А, 10Б, 10В, 10Г, 11А, 11Б, 11В, 11Г, 11Д, 11Е, 12А, 12Б, 12В, 12Г, 13А, 13Б, 13АА, 13АБ, 15А, 15Б, 15В, 16, 18, 19, 19А, 19Б, 20А, 20Б
 ул. „Новачица” № 3
 ул. „Проф. Георги Златарски“ (454-та) № 3, 5, 7, 8, 8А, 8Б, 9, 10, 10А, 10Б, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 15Б, 17, 18, 18А, 18Б, 19А, 19Б, 20, 22, 25, 31, 33А, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 55, 65
 ул. „Димитър Страшимиров“ (451-ва) № 8, 10, 18, 24, 30
 ул. „Тодор Кожухаров“ (453-та) № 1, 6, 7АА, 7АБ, 7АВ, 10, 14, 33, 49, 10-24, 9-10А, 24А-26; 9, 9А, 11, 11А, 12, 13, 14А, 16, 16А, 17, 18, 20, 22, 24А
кв. „Витоша“ бл. 1, 2, 3, 4, 5А, 5Б, 6, 7, 8, 9, 10
 ул. „21-ви век“ № 2, 4, 9, 9А, 9Б, 9В, 11БА, 11ББ, 11БВ, 13, 14А, 14Б, 17, 19, 21, 23А, 23Б, 23В, 27А, 27Б, 28А, 28Б, 30, 34Б, 36, 36А, 36Б
 ул. „Стоян Камбарев“ № 5
 ул. „Васил Калчев“ №10

Гранични прилежащи райони на 105. СУ „Атанас Далчев“

за прием в първи клас за учебната 2020/2021 г.:

119. СУ, 11. ОУ, 8. СУ-район „Студентски“, 55. СУ-район „Студентски“