Прием в 5. клас

           Уважаеми родители,

           Родителската среща за учениците в V клас за учебната 2023/2024 година, поради провеждане на НВО за VІІ и Х клас, се отлага за 18:00 часа на 19.06.2023 г.

           Разпределението на учениците по паралелки ще бъде обявено на 16.06.2023 г., до 18:00 часа, на електронната страница на училището.


График на дейностите

 • НВО БЕЛ – 29.05.2023 г., начало 10:00 часа;
 • НВО Математика – 30.05.2023 г., начало 10:00 часа;
 • Оценяване на изпитните работи от НВО – 01.06.2023 г. – 08.06.2023 г.;
 • Обявяване на резултатите от НВО – до 09.06.2023 г.;
 • Подаване на заявления – от 18.04.2023 г. до 28.04.2023 г. за ученици на 105. СУ;
 • Подаване на заявления и представяне на служебни бележки от НВО и състезания – до 17.00 часа на 12.06.2023 г. за ученици от други училища;
 • Разпределяне на учениците по паралелки – 14.06.2023 г.;
 • Обявяване на списъците по паралелки – до 18.00 часа 14.06.2023 г.;
 • Родителска среща – 18.00 часа на 16.06.2023 г.;
 • Записване на ученици от други училища – 19.06.2023 – 20.06.2023 г.;
 • Утвърждаване на списъците на приетите ученици по паралелки от директора – до 15.09.2023 г.

Видове паралелки за 5. клас за учебната 2023/2024 година  

ВИД НА ПАРАЛЕЛКАТАКРИТЕРИИ
Разширено изучаване на изобразително изкуство с информационни технологии
 • НВО по БЕЛ
 • Общински кръг на състезание по
  компютърно моделиране
 • Брой точки от общински кръг на състезание „Лаборатория за изкуство“
 • Оценката по ИИ от задължителната подготовка от удостоверението за начален етап
 • Награди от национални и международни конкурси
Забележка: при равен бал предимство има ученик с по-висок резултат от НВО по БЕЛ
Разширено изучаване на информационни технологии с английски език
 • НВО по БЕЛ
 • НВО по Математика
 • Общински кръг на състезанието по компютърно моделиране
 • Оценката по ЧЕ от задължителната подготовка от удостоверението за начален етап
Забележка: при равен бал предимство има ученик с по-висок резултат от НВО по математика
Разширено изучаване на чужд език:
І чужд език – италиански
ІІ чужд език – английски
 • НВО по БЕЛ, умножен по 2
 • Оценката по ЧЕ от задължителната подготовка от удостоверението за начален етап умножена по 2
 • Оценката по БЕЛ от задължителната подготовка от удостоверението за начален етап умножена по 2
Забележка: при равен бал предимство има ученик с по-висок резултат от НВО по БЕЛ
Разширено изучаване на чужд език:
І чужд език – английски
ІІ чужд език – италиански
 • НВО по БЕЛ, умножен по 2
 • Оценката по ЧЕ от задължителната подготовка от удостоверението за начален етап умножена по 2
 • Оценката по БЕЛ от задължителната подготовка от удостоверението за начален етап умножена по 2
Забележка: при равен бал предимство има ученик с по-висок резултат от НВО по БЕЛ
Разширено изучаване на математика и природни науки
 • НВО по математика, умножен по 2
 • Брой точки от общински кръг на олимпиадата по математика
 • Брой точки от областен кръг на олимпиадата по математика
 • Брой точки от състезание „Европейско кенгуру“
Забележка: при равен бал предимство има ученик с по-висок резултат от НВО по математика