5. клас

График на дейностите

  • НВО БЕЛ – 27 май 2021 г.
  • НВО Математика – 28 май 2021 г.
  • Подаване на заявления – до 30.05.2021 г.
  • Обявяване на резултатите от НВО – 07.06.2021 г.
  • Издаване на Удостоверение за завършен начален етап – до 16 юни 2021 г.
  • Класиране на учениците по паралелки – 11.06.20201 г.
  • Родителска среща – 14.06.2021 г.

Видове паралелки за 5. клас за учебната 2021/2022 година  

Вид паралелкаБалообразуване
С разширено изучаване на изобразително изкуство и информационни технологии* НВО по БЕЛ;
* Общински кръг на състезание по Компютърно моделиране (КМ);
* Областен кръг на състезание по КМ;
* Оценката по КМ от удостоверение за ІV клас;
* Оценката по ИИ от удостоверение за ІV клас;
* Резултати от конкурси по ИИ.

При равен бал предимство има ученик с по-висок резултат от НВО по математика.
С разширено изучаване на информационни технологии и  английски* НВО по математика;
* Общински кръг на състезание по Компютърно моделиране (КМ);
* Областен кръг на състезание по КМ;
* Оценката по ЧЕ от удостоверение за IV клас;
* Оценката по КМ от Удостоверение за IV клас.

При равен бал предимство има ученик с по-висок резултат от НВО по математика.
С разширено изучаване на чужд език
* І език – италиански и ІІ  – английски език
* І език – английски и ІІ – италиански език
* НВО по БЕЛ;
*Оценката по ЧЕ от Удостоверение за IV клас.

При равен бал предимство има ученик с по-висок резултат от НВО по БЕЛ, Оценката се умножава по 2, ако ученикът избира чужд език изучаван в начален етап.
С разширено изучаване на математика и природни науки* НВО по математика,  умножен по 2;
* Общински кръг на Олимпиада по математика;
* Областен кръг на Олимпиада по математика;
* Европейско кенгуру.

При равен бал предимство има ученик с по-висок резултат от НВО по математика.
Предвид епидемиологичната обстановка в страната е възможно част от предвидените балообразуващи състезания, олимпиади и НВО да не се проведат. На тяхно място ще се вземе предвид оценката от Удостоверението за завършен 4. клас, приравнена в точки.