5. клас

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

Резултат с изображение за download gifЗАЯВЛЕНИЕ ЗА 5 клас – изтегли

 

ДЕЙНОСТ СРОК ОТГОВОРНИК
1. Подаване на заявления за V клас от:

Ученици на 105. СУ „Атанас Далчев“

Ученици от други училища

от 10.04.2018 г.

 до 10.05.2018 г.

до 17.05.2018 г.

Класни ръководители на ІV клас

 

Канцелария

2. Подаване на бележки с резултати от НВО от ученици от други училища 22.05.2018 г. Канцелария
3. Класиране на подалите заявления ученици на база желания и критерии 28.05.2018 г. Училищна комисия за прием
4. Изготвяне на списъци с разпределените по паралелки ученици 29.05.2018 г Училищна комисия за прием
5. Публикуване на списъците на интернет страницата на училището и на информационното табло „За вас родители“ 30.05.2018 г. Снежина Георгиева, заместник – директор по УД,

Комисия за прием

6. Среща с родителите на приетите ученици за запознаване с училищните учебни планове 30.05.2018 г.

18.30 часа

Директор
7. Попълване на свободните места по паралелки До 14.09.2018 Училищна комисия за прием

ПАРАЛЕЛКА С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 • НВО по Математика, умножен по 2
 • Среден брой точки с точност до 0,1 от НВО по БЕЛ, ЧП, ЧО
 • Оценката по чужд език от удостоверението за IV клас

При равен бал предимство има ученик с по-висок резултат от НВО по БЕЛ

 

ПАРАЛЕЛКА С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА МАТЕМАТИКА И ПРИРОДНИ НАУКИ

 • НВО по математика, умножен по 2
 • среден брой точки с точност до 0,1 от НВО по БЕЛ, ЧП, ЧО
 • брой точки от общински кръг на олимпиада по математика
 • брой точки от областен кръг на олимпиадата по математика

При равен бал предимство има ученик с по-висок резултат от НВО по математика

 

ПАРАЛЕЛКА С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК

 • НВО по БЕЛ
 • НВО по Математика
 • НВО по Човекът и обществото
 • НВО по Човекът и природата
 • Оценката по чужд език от удостоверението за IV клас

При равен бал предимство има ученик с по-висок резултат от НВО по БЕЛ

 

ПАРАЛЕЛКА С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 • НВО по БЕЛ
 • НВО по Математика
 • НВО по Човекът и природата
 • Оценката по Изобразително изкуство от удостоверението за IV клас

При равен бал предимство има ученик с по-висок резултат от НВО по БЕЛ

 

ПАРАЛЕЛКА

С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА

ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ в пети клас
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Английски език – 1 уч. час седмично

Информационни технологии – 1,5 уч. часа седмично

МАТЕМАТИКА И ПРИРОДНИ НАУКИ Математика – 2 уч. часа седмично

Човекът и природата – 0,5 уч. час седмично

ЧУЖД ЕЗИК

Италиански език – първи чужд език

Втори чужд език – английски/ руски език – 2,5 уч. часа седмично

 

ЧУЖД ЕЗИК

Английски език – първи чужд език

Втори чужд език – италиански/ руски език – 2,5 уч. часа седмично
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Изобразително изкуство – 1,5  уч. часа седмично

Информационни технологии – 1 уч. час седмично

 

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*