5. клас

График на дейностите

  • НВО БЕЛ – 26.05.2022 г.
  • НВО Математика – 27.05.2022 г.
  • Обявяване на резултатите от НВО – 07.06.2022 г.
  • Подаване на заявления – до 13.05.2022 г. за ученици на 105. СУ, до 29.05.2022 г. за външни ученици
  • Издаване на Удостоверение за завършен начален етап – до 17.06.2022 г.
  • Класиране на учениците по паралелки – 13.06.2022 г., 12:00 часа
  • Родителска среща – 13.06.2022 г., 17:00 часа, в Актовата зала на училището

Видове паралелки за 5. клас за учебната 2022/2023 година  

Вид паралелкаБалообразуване
С разширено изучаване на изобразително изкуство и информационни технологии* НВО по БЕЛ;
* Общински кръг на състезезание по компютърно моделиране;
* Брой точки от общински кръг на състезание „Лаборатория за изкуство“;
* Оценката по ИИ от задължителната подготовка от удостоверението за начален етап.

При равен бал предимство има ученик с по-висок резултат от НВО по БЕЛ.
С разширено изучаване на информационни технологии и  английски език* НВО по БЕЛ;
 * НВО по Математика;
  * Общински кръг на състезанието по компютърно моделиране;
* Оценката по ЧЕ от задължителната  подготовка от удостоверението за начален етап.

При равен бал предимство има ученик с по-висок резултат от НВО по БЕЛ.
С разширено изучаване на чужд език
* І език – италиански и ІІ  – английски език
* І език – английски и ІІ – италиански език
* НВО по БЕЛ, умножен по 2;
* Оценката по ЧЕ от задължителната  подготовка от удостоверението за IV клас, умножена по 2;
* Оценката по БЕЛ от задължителната подготовка от  удостоверението за ІV клас, умножена по 2.

При равен бал предимство има ученик с по-висок резултат от НВО по БЕЛ.
С разширено изучаване на математика и природни науки* НВО по математика, умножен по 2;
* Брой точки от общински кръг на  олимпиадата по математика;
* Брой точки от областен кръг на олимпиадата по математика;
* Брой точки от състезание „Европейско кенгуру“.

При равен бал предимство има ученик с по-висок резултат от НВО по математика.