5. клас

КЛАСИРАНЕ ЗА 5.КЛАС на учебната 2017-2018 година

ГРАФИК С ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС

ДЕЙНОСТ СРОК ОТГОВОРНИК МЯСТО
1. Подаване на заявления за V клас 03.04.2017 19.05.2017 г. Класни ръководители наІV клас Класна стая
2. Регистриране на заявленията в дневника за входяща кореспонденция на училището 24.04.2017 г. Ангела Цонева,Технически секретар Канцелария  на училището
3. Класиране на подалите заявления ученици на база желания и критерии 26.05.2017 г. Училищна комисия за прием Учителска стая
4. Изготвяне на списъци с разпределените по паралелки ученици 29.05.2017 г Училищна комисия за прием Учителска стая
5. Публикуване на списъците на интернет страницата на училището и на информационното табло „За вас родители“ 30.05.2017 г. Снежина Георгиева, заместник – директор по УД,Комисия за прием Интернет страница на 105.

Информационно табло „За вас родители“

6. Среща с родителите на приетите ученици за запознаване с училищните учебни планове 30.05.2017 г.18.30 часа Директор Актова зала
7. Попълване на свободните места по паралелки До 15.09.2017 Училищна комисия за прием Канцелария на училището

ИЗТЕГЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ В 5.КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА 246x82_ANIMATED_BUTTON_download

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

ПО ВИДОВЕ ПАРАЛЕЛКИ

 1. Паралелка с разширено изучаване на чужди езици – І език италиански и ІІ по избор –

английски /руски

 • НВО по БЕЛ
 • НВО по математика
 • НВО по Човекът и обществото
 • НВО по Човекът и природата.

Максимален бал 80 точки.

При равен бал предимство има ученик с по – висок резултат от НВО по БЕЛ.

 1. Паралелка с разширено изучаване на чужди езициІ език – английски и ІІ по избор –

италиански /руски

 • НВО по БЕЛ
 • НВО по математика
 • НВО по Човекът и обществото
 • НВО по Човекът и природата.

Максимален бал 80 точки.

При равен бал предимство има ученик с по – висок резултат от НВО по БЕЛ.

 1. Паралелка с разширено изучаване на изобразително изкуство и информационни технологии 
 • НВО по БЕЛ
 • НВО по математика
 • НВО по Човекът и природата

Максимален бал 60 точки.

При равен бал предимство има ученик с по – висок резултат от НВО по БЕЛ.

 1. Паралелка с разширено изучаване на информационни технологии с английски език
 • НВО по математика, умножен по 2
 • Среден брой точки от НВО по БЕЛ, ЧП и ЧО
 • Оценката по чужд от удостоверението за ІV клас

Максимален бал 66 точки.

При равен бал предимство има ученик с по – висок резултат от НВО по БЕЛ.

 1. Паралелка с разширено изучаване на математика
 • НВО по математика
 • Среден брой точки с точност до 0,1 от НВО по БЕЛ, ЧП и ЧО
 • Брой точки от Общински кръг на олимпиадата по математика
 • Брой точки от областен кръг на олимпиадата по математика
 • Брой точки от олимпиадата „Знам и мога“ разделен на 2
 • Брой точки от областен кръг на олимпиадата „Знам и мога“, разделен на 2
 • Медалисти от „Математика без граници“ (златен – 3 т., сребърен – 2 т., бронзов – 1т.)

Максимален бал 135 точки.

При равен бал предимство има ученик с по – висок резултат от НВО по математика.

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*