5. клас

Резултат с изображение за number 5 gif

ПРИЕМ

ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

БРОЙ ПАРАЛЕЛКИ – 5

ВИДОВЕ ПАРАЛЕЛКИ И КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ:

ВИД НА ПАРАЛЕЛКАТА

КРИТЕРИИ

С разширено изучаване на информационни технологии и английски език Удвоена оценка от НВО по математика  

Оценката по чужд език от удостоверението за ІV клас

При равен бал предимство има ученик

с по – висок резултат от НВО по Математика

Паралелка с разширено изучаване на чужд език  

 I ЧЕ – италиански и II ЧЕ -английски/руски

 I ЧЕ –английски и II ЧЕ – италиански/руски

Удвоена оценка от НВО по БЕЛ  

НВО по Човекът и обществото

НВО по Човекът и природата

Оценката по чужд език от удостоверението за ІV клас

При равен бал предимство има ученик с по – висок резултат от НВО по БЕЛ

Паралелка с разширено изучаване на математика и природни науки Удвоена оценка от НВО по математика  

НВО по Човекът и природата

Брой точки от Общински кръг на олимпиадата по математика

Брой точки от Областен кръг на олимпиадата по математика

Брой точки от състезанието „Европейско кенгуру“, разделен на 3

При равен бал предимство има ученик с по – висок резултат от НВО по Математика

                   

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВИДОВЕ ПАРАЛЕЛКИ ОТ РОДИТЕЛИ НА УЧЕНИЦИ ОТ 105. СУ „АТАНАС ДАЛЧЕВ“

10.04.2019 ГОДИНА

 

ЗАЯВЛЕНИЯТА СЕ ПОДАВАТ НА КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ

Резултат с изображение за фкшшдх адухвдьа gifЗАЯВЛЕНИЕ ЗА 5 клас 2019-2020 ЛКРезултат с изображение за download gif

ДЕЙНОСТ СРОК ОТГОВОРНИК
1.  

 

Подаване на заявления от

Ученици на 105. СУ „Атанас Далчев“

Ученици от други училища

 

 

до 10.04.2019 г.  

до 28.05.2019 г.

 

Класни ръководители на ІV клас  

 

Канцелария

2. Подаване на бележки с резултати от НВО от ученици от други училища 28.05.2019 г. Канцелария
3. Класиране на подалите заявления ученици на база желания и критерии 29.05.2019 г. Училищна комисия за прием
4. Изготвяне на списъци с разпределените по паралелки ученици 29.05.2019 г Училищна комисия за прием
5. Публикуване на списъците на интернет страницата на училището и на информационното табло „За вас родители“ 29.05.2019 г. след 17ч. Снежина Георгиева, заместник – директор по УД,   

Комисия за прием

6. Среща с родителите на приетите ученици за запознаване с училищните учебни планове 30.05.2019 г.   

18.30 часа

Директор
7. Попълване на свободните места по паралелки До 14.09.2019 Училищна комисия за прием


старо

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

Резултат с изображение за download gifЗАЯВЛЕНИЕ ЗА 5 клас – изтегли

 

ДЕЙНОСТ СРОК ОТГОВОРНИК
1. Подаване на заявления за V клас от:   

Ученици на 105. СУ „Атанас Далчев“

Ученици от други училища

от 10.04.2018 г.   

 до 10.05.2018 г.

до 17.05.2018 г.

Класни ръководители на ІV клас   

 

Канцелария

2. Подаване на бележки с резултати от НВО от ученици от други училища 22.05.2018 г. Канцелария
3. Класиране на подалите заявления ученици на база желания и критерии 28.05.2018 г. Училищна комисия за прием
4. Изготвяне на списъци с разпределените по паралелки ученици 29.05.2018 г Училищна комисия за прием
5. Публикуване на списъците на интернет страницата на училището и на информационното табло „За вас родители“ 30.05.2018 г. Снежина Георгиева, заместник – директор по УД,   

Комисия за прием

6. Среща с родителите на приетите ученици за запознаване с училищните учебни планове 30.05.2018 г.   

18.30 часа

Директор
7. Попълване на свободните места по паралелки До 14.09.2018 Училищна комисия за прием

ПАРАЛЕЛКА С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 • НВО по Математика, умножен по 2
 • Среден брой точки с точност до 0,1 от НВО по БЕЛ, ЧП, ЧО
 • Оценката по чужд език от удостоверението за IV клас

При равен бал предимство има ученик с по-висок резултат от НВО по БЕЛ

 

ПАРАЛЕЛКА С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА МАТЕМАТИКА И ПРИРОДНИ НАУКИ

 • НВО по математика, умножен по 2
 • среден брой точки с точност до 0,1 от НВО по БЕЛ, ЧП, ЧО
 • брой точки от общински кръг на олимпиада по математика
 • брой точки от областен кръг на олимпиадата по математика

При равен бал предимство има ученик с по-висок резултат от НВО по математика

 

ПАРАЛЕЛКА С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК

 • НВО по БЕЛ
 • НВО по Математика
 • НВО по Човекът и обществото
 • НВО по Човекът и природата
 • Оценката по чужд език от удостоверението за IV клас

При равен бал предимство има ученик с по-висок резултат от НВО по БЕЛ

 

ПАРАЛЕЛКА С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 • НВО по БЕЛ
 • НВО по Математика
 • НВО по Човекът и природата
 • Оценката по Изобразително изкуство от удостоверението за IV клас

При равен бал предимство има ученик с по-висок резултат от НВО по БЕЛ

 

ПАРАЛЕЛКА   

С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА

ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ в пети клас
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ    

И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Английски език – 1 уч. час седмично   

Информационни технологии – 1,5 уч. часа седмично

МАТЕМАТИКА И ПРИРОДНИ НАУКИ Математика – 2 уч. часа седмично   

Човекът и природата – 0,5 уч. час седмично

ЧУЖД ЕЗИК   

Италиански език – първи чужд език

Втори чужд език – английски/ руски език – 2,5 уч. часа седмично   

 

ЧУЖД ЕЗИК   

Английски език – първи чужд език

Втори чужд език – италиански/ руски език – 2,5 уч. часа седмично
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Изобразително изкуство – 1,5  уч. часа седмично   

Информационни технологии – 1 уч. час седмично

 

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*