Проекти

През учебната 2016/2017 година, 105. СУ работи по следните проекти:

От тази учебна година 105 СУ „Атанас Далчев“ стартира проект  ​​по програмата ЕРАЗЪМ+  в частта „Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите” с партньори от Италия, Франция и Полша. Booktrailer Film Festival e  насочен към насърчаване на четенето при подрастващите чрез дигитално оборудвано, колаборативно и неформално образование.

Проектът е двугодишен, включва редица разнообразни задачи и в него ще вземат участие екипи от колеги и ученици.

А какво всъщност представлява един буктрейлър?

Буктрейлърът е 2-3 минутна видеореклама на книга, която чрез техники, близки до филмовите трейлъри, се създава, за да промотира дадена книга в интернет пространството. Това е нова форма на изкуство, което успява да придаде визуална форма като съчетава езика на словото, музиката, образа и движението. Тя е главната връзка между визуалните изкуства, литературата и Интернета, позволяваща на учителя да превърне часовете по литература, чужди езици, ИКТ и др. в още по-интересни и да даде възможност за създаването на иновативен краен продукт на техните ученици. Основната функция на буктрейлъра е да рекламира новата книга по бърз и ефективен начин като привлече вниманието на голяма част от публиката.

Изработването на буктрейлър е сложен процес, който съчетава литература, кино и ИКТ: тази сложност на планове ще даде възможност на учениците, които работят самостоятелно или в рамките на една група, да управляват и развиват различни умения (езикови и експресивни, работа с текст, съвместно обучение, работа в екип, технически компетенции за видеозапис, редактиране и монтаж и др.), както и да влязат в ролята на режисьори, актьори и осветители.

Крайният продукт ще бъде представен на останалите участници  чрез създадена в рамките на проекта, внедрена и персонализирана уеб-платформа с интерактивни учебни пътеки за учениците, които ще бъдат актуализирани от учители в четирите страни и от самите ученици, по време на жизнения цикъл на проекта.

Бенефициенти са учениците от участващите средни училища, които непряко ще се възползват от уеб-интерактивна платформа и дейността на booktrailer, тъй като всички те ще имат възможност за достъп до платформата и участие в Европейски буктрейлър филм фестивал в гр. Бреша, Италия, както през първата, така и през втората година на проекта.

През периода януари – март 2017 година всеки ученик (или група от ученици) в гимназиален етап в 105 СУ ще може да качи в уеб-платформа изработения по предварително обявени критерии буктрейлър, а чрез онлайн гласуване и предварително избрано жури 5 от тях ще бъдат класирани за участие в „Европейски буктрейлър филм фестивал“ в гр. Бреша, Италия през м. април 2017 г.

 По проекта са предвидени и 3 мобилности на ученици. По 8 ученици от всяка държава участваща в проекта участваха в работилници за изработка на буктрейлъри в в гр. Фрежус, Франция през м. януари 2017 г., същият брой ученици ще участват в още 2 мобилности в гр. Бреша, Италия през м. април 2017 и м. април 2018 г.

 

Свързано изображение

Проектът „Твоят час“

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 „РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1“

Специфични цели на проекта са:

  1. Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка;
  2. Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене;
  3. Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;
  4. Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси на повече училища;
  5. Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация;
  6. Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите/близките на учениците в дейностите на училищата, с което ще се подпомогне изборът на ефективен набор от извънкласни дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците;
  7. Изграждане и прилагане на единен модел за обществен мониторинг на извънкласни дейности по интереси и на дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците, с което ще се осигури прозрачност на избора и провеждането им и разнообразие от възможности за развитие на способностите на учениците.
  8. Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.

k12_Ad_7x10_in-office-printingk12_HomeworkFolderInsert_8 k12_TeacherPoster2_US_36x24_110414

 

schoolwithcause-300

Проектът „Училището – зона за филантропия“ е с продължителност 2 години и е на стойност 55 350 лева. Той се реализира със средства от Програма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014, Първи конкурс за набиране на проектни предложения, EEA Grants.

В проекта са включени  20 училища от цялата страна.

ФОРТИСИМО В КЛАС :

banner

 

 

 

 

 

 

 

 

“Фортисимо Клас” е новаторска програма за обучение по музика, насочена към вниманието на учениците от средните училища и по-конкретно към възрастовата група деца от трети и четвърти клас.

Традиционните учебни часове по музика са разнообразени по съвременен начин и са посветени на всеки един от деветте основни музикални инструмента oт състава на симфоничния оркестър, а именно: цигулка, валдхорна, виолончело, тромпет, контрабас, китара, ударни инструменти, флейта и кларинет. В обектива на всеки урок вниманието на децата се насочва по модерен начин към устройството, историята и най-характерните особености на дадения инструмент, както и многобройните негови приложения в различните музикални жанрове, както класически, така и най-съвременни. Към този фокус се добавя творческото въображение на всяко дете и неговото активно участие в часа по музика, с изяви в множество образователни и същевременно развлекателни игри, като всеки един участващ може да се докосне истински до инструмента и да опита за първи път как се ражда музиката. Лекторите са млади музиканти-ентусиасти, които с много любов и отдаденост спомагат за мисията да се даде шанс за оформяне на музикален вкус за в бъдеще сред младите хора.