ВИДЕО УРОЦИ на 105.СУ по БНТ2

Г-жа Ралица Бъчварова, класен ръководител на 3.в клас, с урок по БНТ2 на тема „Мога да разпознавам подбудителното изречение“ – 3. клас

Г-жа Десислава Анастасова, кл.ръководител на 3.а клас, с урок по БНТ2 – „Мога да разпознавам възклицателно изречение” – 3. клас

Г-жа Десислава Анастасова, кл.ръководител на 3.а клас, с урок по БНТ2 – „ДЕЛЕНИЕ НА ДВУЦИФРЕНО С ЕДНОЦИФРЕНО (ОТ ВИДА 72:6)“ – 3. клас

Г-жа Ралица Бъчварова, класен ръководител на 3.в клас, с урок по БНТ2 – „ДЕЛЕНИЕ НА ДВУЦИФРЕНО С ЕДНОЦИФРЕНО (ОТ ВИДА 72:6)“ – 3. клас

Г-жа Ралица Бъчварова, класен ръководител на 3.в клас, с урок по БНТ2 – „Органите в човешкото тяло“