Родителска среща за 1.клас и разпределение по кабинети 1-4.клас за учебната 2015/2016 година

РОД. СРЕЩА

 

Клас

 

Кабинет

 

 

Класен р-л

1.а 101 Таня Савова
1.б 105 Людмила Кирилова
1.в 103 Даниела Мановска
1.г 104  Мария Стоилкова
1.д 102 Красимира Латинова
1.е 106 Ивелина Николова
2.а 206 Гергана Стоилова
2.б 202 Румяна Тунева 
2.в 218 Димитър Папазов 
2.г 217 Донка Шенева
2.д 214 Моника Велкова
3.а 203 Десислава Анастасова
3.б 116  Снежана Павлова
3.в 205  Ралица Бъчварова
3.г 204 Иванка Лазарова
3.д 205 Катя Иванова
4.а 117 Вергиния Иванова 
4.б 217 Виолетка Първанова
4.в  218 Петя Тодорова
4.г 214 Надя Ангелова