Прием след основно образование (7. клас)

Паралелка „Чужди езици“
вх.
ИНИЦИАЛИ НА УЧЕНИКАБАЛ
156ВММБ340,00
155БМБ293,50
153АСД290,25

Забележка:  Свободното място в паралелката се заема от ученика с най-висок бал. Некласираните ученици могат да изтеглят документите си от 24.08.2023г.,във времето от 09,00ч. до 16,00ч.  


Налично е 1 свободно място в паралелка „чужди езици с интензивно изучаване на италиански език. Подаване на заявления за кандидатстване на 23.08.2023 г. от 9.00ч. до 16.00ч.

Класиране на 23.09.2023 г. до 17.00ч.

Записване на приетия ученик с най-висок бал – на 24.08.23г.


График на дейностите

ДейностСрок
Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език на НВО VІІ клас01.02.2023 г. – 17.02.2023 г.
Утвърждаване на списък със сградите, залите и броя на местата в залите за провеждане на НВОдо 06.03.2023 г.
Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВОдо 09.06.2023 г.
НВО БЕЛ13.06.2023 г., начало 09:00 часа
НВО по Чужд език (по желание на ученика)14.06.2023 г., начало 09:00 часа
НВО Математика16.06.2023 г., начало 09:00 часа
Оценяване на изпитните работи16.06.2023 г .- 24.06.2023 г.
Обявяване на резултатите от НВОдо 28.06.2023 г.
Издаване на Свидетелство за основно образование03.07.2023 г.
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №1005.07.2023 г. – 07.07.2023 г.
Обявяване на списъците на приетите на І класиране на ученицитедо 12.07.2023
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране13.07.2023 г. – 17.07.2023 г
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиранедо 19.07.2023 г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране20.07.2023 г. – 24.07.2023 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране25.07.2023 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране26.07.2023 г. – 27.07.2023 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиранедо 31.07.2023 г
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране01.08.2023 г. – 02.08.2023 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиранедо 04.08.2023 г.
Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране07.08 – 08.08.2023 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на четвърти етап на класиранедо 10.08.2023 г.
Записване на приетите ученици на четвърти етап на класиране11.08 – 14.08.2023 г.
Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиранедо 16.08.2023 г. включително
Подаване на заявление до Директора на училището за попълване на свободните места след четвърти етап на класиране и записванеОпределя се от Директора на училището до 11.09.2023 г.
Утвърждаване на осъществения държавен план-приемдо 14.09.2023 г. включително

Подаване на заявление за полагане на изпит за проверка на способностите – 22.05.2023 г. – 30.05.2023 г.

Дати за провеждане на изпити за проверка на способностите:

  • Изобразително изкуство – 20.06.2023 г.
  • Музика – 21.06.2023 г.
  • Музика и ФВС – 21-22.06.2023 г.
  • Физическо възпитание и спорт – 22-23.06.2023 г.