Прием след основно образование (7. клас)

График на дейностите

ДейностСрок
Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език на НВО VІІ клас01.02.2024 г. – 16.02.2024 г.
Утвърждаване на списък със сградите, залите и броя на местата в залите за провеждане на НВОдо 06.03.2024 г.
Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВОдо 17.06.2024 г.
НВО БЕЛ19.06.2024 г., начало 09:00 часа
НВО по Чужд език (по желание на ученика)20.06.2024 г., начало 09:00 часа
НВО Математика21.06.2024 г., начало 09:00 часа
Оценяване на изпитните работи22.06.2024 г .- 29.06.2024 г.
Обявяване на резултатите от НВОдо 02.07.2024 г.
Издаване на Свидетелство за основно образование……07.2024 г.
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №10.
Обявяване на списъците на приетите на І класиране на учениците
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране
Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране
Обявяване на списъците с приетите ученици на четвърти етап на класиране
Записване на приетите ученици на четвърти етап на класиране
Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране
Подаване на заявление до Директора на училището за попълване на свободните места след четвърти етап на класиране и записване
Утвърждаване на осъществения държавен план-приемдо 14.09.2024 г. включително

Подаване на заявление за полагане на изпит за проверка на способностите – ………..

Дати за провеждане на изпити за проверка на способностите:

  • Изобразително изкуство –
  • Музика –
  • Музика и ФВС –
  • Физическо възпитание и спорт –