Иновации в действие

ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ

ПЛАТФОРМА ЗА СИНХРОННО ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ВЕДАМО

съвместно с

проект АРТТРЕЙЛЪР

ЕРАЗЪМ + ART|TЯA Art Trailer Erasmus+ 2018-1-IT02-KA229-048556_4

И

БУКТРЕЙЛЪР ФИЛМ ФЕСТИВАЛ

  На 21.11.2019г. в 105. СУ „Атанас Далчев“ се проведе среща с ученици и учители от Профилираната гимназия за изобразителни изкуства „Проф. Николай Райнов” и представители на РУО.

 Най-напред екипите, работещи по проектите ЕРАЗЪМ, представиха възможностите, които дават артрейлърите и буктрейлърите като иновативен начин да представиш своята гледна точка към изкуството.

   След това г-жа Сн. Георгиева, заместник-директор учебна дейност и екип от преподаватели, демонстрираха работата с платформата за онлайн обучение ВЕДАМО. Беше показан широкият диапазон от възможности, които дава този начин на работа.