Добри практики – г-жа Ветка Таскова, учител по математика

В часовете по математика в 11 А клас в раздел Статистика учениците защитават курсови работи – презентации върху събиране на бази от данни, представянето им с помощта на хистограми, таблици и други инструменти на статистиката, анализирането на събраната информация по теми, избрани от самите тях, в зависимост от интересите им. Особено добра е презентацията на ученика Мартин Ангелов, който е избрал темата за Втората световна война, която защити по интересен и увлекателен начин. След защитата той събра аплодисментите на съучениците си, които оцениха по достойнство работата му, а една част от тях решиха да преработят курсовите си работи, за да бъдат на нивото, което Мартин силно завиши. Благодарение на тази курсова работа, мотивацията на учениците от 11 А клас за работа по избрана от тях тема е и лично удовлетворение за мен, като тяхна учителка по математика. Предстоят още защити и се надявам нивото тази година да е според високо вдигнатата летва от Мартин Ангелов.
Преподавател: Ветка Таскова

Slide1 Slide2 Slide3 Slide4 Slide5 Slide6 Slide7 Slide8 Slide9