Заповед на директора за изказване похвала за отличен успех и отговорно отношение към учебния процес през І срок на учебната 2015/2016 година

З А П О В Е Д

№ ………….
София, …………………………………….2016 г.

На основание чл.147, ал.1, т.8 от ППЗНП, чл.64, т.9 от Правилника за дейността на училището през учебната 2015/2016 година и решение на Педагогическия съвет, Протокол № 5 от 28.01.2016 година

И З К А З В А М:

І. Похвала за отличен успех и отговорно отношение към учебния процес през І срок на учебната 2015/2016 година на следните ученици:

 

Трите имена на ученика Клас
1. Иванимира Красимирова Неделчева 1.б
2. Адриана Димитрова Гьормова 2.а
3. Александра Бориславова Борисова 2.а
4. Антония Дамянова Василева 2.а
5. Боряна Бориславова Ташева 2.а
6. Биляна Радославова Стоилова 2.а
7. Гарбис Раффи Неврузян 2.а
8. Ива Николаева Николова 2.а
9. Ивена Дианова Арабаджиева 2.а
10. Магдалена Христова Иванова 2.а
11. Мария Илиянова Димова 2.а
12. Росица Валериева Гочева 2.а
13. Яна Лъчезарова Акшарова 2.а
14. Александър Ивайло Дочев 3.б
15. Мария Драгомирова Иванова 4.б
16. Мартин Иванов Рангелов 4.б
17. Петя Христова Монева 4.б
18. Ясена Атанасова Антонова 4.б
19. Йермелина Мирославова Рачева 5.а
20. Жасмина Мартинова Станчева 5.а
21. Кристина Димитрова Кунчева 5.а
22. Любов Захариева Заркова 5.а
23. Полина Александрова Паунова 5.а
24. Любослава Маринова Николова 5.б
25. Виолета Трифонова Стефанова 6.а
26. Петър Петров Филипов 6.а
27. Илиян Николаевич Паслар 6.в
28. Кристиян Лъчезаров Тодоров 6.в
29. Александра Емилова Тодорова 6.г
30. Василена Христова Монева 6.г
31. Елена Благовестова Михайлова 6.г
32. Калина Николаева Колева 6.г
33. Марина Маринова Ташкова 6.г
34. Николай Неделинов Деянов 6.г
35. Ния Петрова Щетинска 6.г
36. Паола Андреева Филипова 6.г
37. Рая Атанасова Антонова 6.г
38. Рая Георгиева Стоядинова 6.г
39. Серафима Неделинова Деянова 6.г
40. Ренета Олег Филева 7.а
41. Владислава Иванова Иванова 7.б
42. Мария Кирилова Пеловска 7.б
43. Никол Владимирова Генова 7.б
44. Михаела Руменова Иванова 8.а
45. Божидар Божидаров Живков 8.б
46. Илиан Станимиров Запартов 8.б
47. Мартин Петров Августинов 8.б
48. Алекси Мочи 9.а
49. Мила Георгиева Павлова 9.а
50. София Сонер Есен 9.а
51. Елиана Валентинова Христова 10.а
52. Кристина Иванова Трайкова 10.а
53. Невена Каменова Малинчева 12.а

ІІ. Похвала за отлично представяне на олимпиади и състезания на следните ученици:

Трите имена на ученика Клас ПОСТИЖЕНИЯ
1. Александър Сафет Божилов 1.б Грамота за отлично представяне на коледно математическо състезание
2. Валентин Анатоли Атанасов 1.б Златен медал от коледно математическо състезание
3. Тея Николаева Варелова 1.б Бронзов медал от Софийски математически       турнир
4. Адриана Димитрова Гьормова 2.а Бронзов медалист от Математика без граници – есенен турнир
5. Александър Антонов Тодоров 2.а Максимален резултата на „Аз, природата и света”- състезание на СБНУ
6. Боряна Бориславова Ташева 2.а Максимален резултата на „Аз и природата”-състезание на СБНУ
7. Биляна Радославова Стоилова 2.а Максимален резултата на „Аз, природата и света”- състезание на СБНУ
8. Гарбис Раффи Неврузян 2.а Бронзов медалист от Математика без граници – есенен турнир
9. Ива Николаева Николова 2.а Максимален резултата на „Аз, природата и света”- състезание на СБНУ
10. Ивена Дианова Арабаджиева 2.а Бронзов медалист от Математика без граници – есенен турнир
11. Гергана Веселинова Манчева 2.д Бронзов медал от Софийски математически       турнир; 1 купа, 3 златни , 1 сребърен и 2 бронзови медала от турнири по шах
12. Диман Цонков Цонев 2.д Максимален резултата на „Аз , природата и света” и „Аз рисувам” – състезания на СБНУ
13. Стефания Костадинова Николова 2.д Максимален резултата на „Аз и природата”-състезание на СБНУ
14. Александър Ивайло Дочев 3.б Отличен резултат на Софийски математически турнир и Коледно математическо състезание
15. Милица Добрица Адамович 4.а Класирала се за областния кръг на олимпиадата по математика
16. Мартин Иванов Рангелов 4.б Класирал се за областния кръг на олимпиадата по математика и максимален брой точки на „Аз рисувам” – състезание на СБНУ
17. Ясена Атанасова Антонова 4.б Максимален брой точки на „Аз рисувам” – състезание на СБНУ
18. Александър Лъчезаров Стефанов 4.в Шест сребърни и пет бронзови медала от републикански първенства по спортна гимнастика, международни турнири и Купа „Република България“
19. Любослава Маринова Николова 5.б Класирала се за областния кръг на олимпиадата по български език и литература
20. Василена Христова Монева 6.г Класирала се за областния кръг на олимпиадата по български език и литература
21. Серафима Неделинова Деянова 6.г Класирала се за областния кръг на олимпиадата по български език и литература
22. Естела Ивайлова Трифонова 8.а Класирала се за областния кръг на олимпиадата по италиански език
23. Михаела Руменова Иванова 8.а Класирала се за областния кръг на олимпиадата по италиански език
24. Паола Димитрова Жмакин 8.а Класирала се за областния кръг на олимпиадата по италиански език
25. Алекси Мочи 9.а Класирал се за областния кръг на олимпиадата по италиански език
26. Гергана Евденова Кацарска 9.а Класирала се за областния кръг на олимпиадата по италиански език
27. Мила Георгиева Павлова 9.а Класирала се за областния кръг на олимпиадата по италиански език
28. София Сонер Есен 9.а Класирала се за областния кръг на олимпиадата по италиански език
29. Димитър Димитров Георгиев 10.а Класирал се за областния кръг на олимпиадата по италиански език
30. Елиана Валентинова Христова 10.а Класирала се за областния кръг на олимпиадата по италиански език
31. Емма Траянова Корчева 10.б Класирала се за областния кръг на олимпиадата по италиански език
32. Ивана Иванова Крумова 10.б Класирала се за областния кръг на олимпиадата по италиански език
33. Кристина Иванова Трайкова 10.а Класирала се за областния кръг на олимпиадата по италиански език
34. Мария Николаева Чакаланова 10.б Класирала се за областния кръг на олимпиадата по италиански език
35. Радослав Михайлов Сматракалев 10.б Класирал се за областния кръг на олимпиадата по италиански език
36. Сантина Асенова Пеева 10.б Класирала се за областния кръг на олимпиадата по италиански език
37. Станислав Асенов Иванов 10.б Класирал се за областния кръг на олимпиадата по италиански език
38. Мартин Димитров Ангелов 11.а Класирал се за областния кръг на олимпиадата по италиански език
39. Теодор Мирославов Найденов 11.а Класирал се за областния кръг на олимпиадата по италиански език
40. Цвета Николаева Пенчева 11.а Класирала се за областния кръг на олимпиадата по италиански език
41. Юлия Светлинова Гълъбова 11.а Класирала се за областния кръг на олимпиадата по италиански език
42. Антония Иванова Иванова 12.а Класирала се за областния кръг на олимпиадата по италиански език
43. Деница Десиславова Змеева 12.а Класирала се за областния кръг на олимпиадата по италиански език
44. Невена Каменова Малинчева 12.а Класирала се за областния кръг на олимпиадата по италиански език
45. Силвена Николаева Карпачева 12.а Класирала се за областния кръг на олимпиадата по италиански език
46. Теодора Борисова Щуркова 12.а Класирала се за областния кръг на олимпиадата по италиански език
47. Виктор Кирилов Младенов 9.а Класирал се за областния кръг на олимпиадата по английски език
48. Димитър Митков Стефанов 9.а Класирал се за областния кръг на олимпиадата по английски език
49. Мартин Милев Брайков 9.в Класирал се за областния кръг на олимпиадата по английски език
50. Дамян Юри Славчев 11.а Класирал се за областния кръг на олимпиадата по английски език
51. Лада Димитрова Тренкова 11.а Класирала се за областния кръг на олимпиадата по английски език
52. Ния Николаева Иванова 11.а Класирала се за областния кръг на олимпиадата по английски език
53. Кристина Димитрова Кунчева 5.а Класирала се за областния кръг на олимпиадата по   математика
54. Любослава Маринова Николова 5.б Класирала се за областния кръг на олимпиадата по   математика
55. Александър Александров Колевски 5.б Класирал се за областния кръг на олимпиадата по   математика
56. Василена Христова Монева 6.г Класирала се за областния кръг на олимпиадата по   математика
57. Елена Благовестова Михайлова 6.г Класирала се за областния кръг на олимпиадата по   математика
58. Денис Стефанов Янев 5.в Отлично представяне на коледното математическо състезание
59. Анастасия Свиленова Стоянова 5.в Класирала се за областния кръг на олимпиадата по география и икономика
60. Рая Петрова Ханджиева 5.в Класирала се за областния кръг на олимпиадата по география и икономика
61. Стела Момчилова Дочева 5.в Класирала се за областния кръг на олимпиадата по география и икономика
62. Александра Емилова Тодорова 6.г Класирала се за областния кръг на олимпиадата по география и икономика
63. Василена Христова Монева 6.г Класирала се за областния кръг на олимпиадата по география и икономика
64. Виолета Трифонова Стефанова 6.а Класирала се за областния кръг на олимпиадата по география и икономика
65. Елена Благовестова Михайлова 6.г Класирала се за областния кръг на олимпиадата по география и икономика
66. Ивайло Василев Йорданов 6.б Класирал се за областния кръг на олимпиадата по география и икономика
67. Илиан Николаевич Паслар 6.в Класирал се за областния кръг на олимпиадата по география и икономика
68. Кристиян Александров Караджов 6.в Класирал се за областния кръг на олимпиадата по география и икономика
69. Калина Николаева Колева 6.г Класирала се за областния кръг на олимпиадата по география и икономика
70. Николай Неделинов Деянов 6.г Класирал се за областния кръг на олимпиадата по география и икономика
71. Ния Петрова Щетинска 6.г Класирала се за областния кръг на олимпиадата по география и икономика
72. Паола Андреева Филипова 6.г Класирала се за областния кръг на олимпиадата по география и икономика
73. Петър Петров Филипов 6.а Класирал се за областния кръг на олимпиадата по география и икономика
74. Рая Атанасова Антонова 6.г Класирала се за областния кръг на олимпиадата по география и икономика
75. Серафима Неделинова Деянова 6.г Класирала се за областния кръг на олимпиадата по география и икономика
76. Стилян Даниелов Димитров 7.в Класирал се за областния кръг на олимпиадата по география и икономика
77. Алекси Мочи 9.а Класирал се за областния кръг на олимпиадата по география и икономика
78. Божидар Благоев Благоев 9.а Класирал се за областния кръг на олимпиадата по география и икономика
79. Димитър Митков Стефанов 9.а Класирал се за областния кръг на олимпиадата по география и икономика
80. Златна-Валентина Христова Бояджиева 9.а Класирала се за областния кръг на олимпиадата по география и икономика
81. Мила Георгиева Павлова 9.а Класирала се за областния кръг на олимпиадата по география и икономика
82. София Сонер Есен 9.а Класирала се за областния кръг на олимпиадата по география и икономика
83. Никол Владимирова Генова 7.б Класирала се за областния кръг на олимпиадата по биология и ЗО
84. Алекси Мочи 9.а Класирала се за областния кръг на олимпиадата по биология и ЗО
85. Гергана Евденова Кацарска 9.а Класирала се за областния кръг на олимпиадата по биология и ЗО
86. Мила Георгиева Павлова 9.а Класирала се за областния кръг на олимпиадата по биология и ЗО
87. София Сонер Есен 9.а Класирала се за областния кръг на олимпиадата по биология и ЗО
88. Камен Тодоров Канев 7.в Класирал се за областния кръг на олимпиадата по физика
89. Борис Калоянов Чешмеджиев 7.в Класирал се за областния кръг на олимпиадата по физика
90. Борис Калоянов Чешмеджиев 7.в Класирал се за областния кръг на олимпиадата по химия и ООС
91. Вероника Венциславова Георгиева 7.б Класирала се за областния кръг на олимпиадата по химия и ООС
92. Вероника Емилова Иванова 7.б Класирала се за областния кръг на олимпиадата по химия и ООС
93. Мартин Ивайлов Славов 7.в Класирал се за областния кръг на олимпиадата по химия и ООС

ІІ. Похвала за активно участие в извънкласни форми на следните ученици:

1. Елиана Валентинова Христова 10.а Активно участие в извънкласни форми – клуб „Филантропия”
2. Кристина Иванова Трайкова 10.а Активно участие в извънкласни форми – клуб „Филантропия”

ІІІ. Похвала за най – висок успех, много добър 5.43, на учениците от 5.в клас с класен ръководител Чавдар Венелинов Ветов, учител по история и цивилизация
ІV. Похвала за проявена доблестна постъпка на Таня Георгиева Колева, ученичка от 2.б клас, намерила и предала изгубени пари.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички ученици и преподаватели за сведение.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на помощник – директорите по УД Таня Монева Атанасова и Снежина Димитрова Георгиева.

Директор:
/Цв.Костадинова /