Отново награди за нашите ученици, изучаващи италиански език

Отново награди за нашите ученици изучаващи италиански език
На ежегодно провеждания конкурс ЧЕНСИМЕН ТАСИАН в град Соренто, Италия в чест на големия поет от 17 век Торкуато Тасо, за написване на есе върху проблематики свързани с произведенията на Тасо награди спечелиха:
втора награда – Ева Стоянова 12а клас
дипломи за заслуги – Антония Иванова, Невена Малинчева 12а, Юлия Гълъбова и Виктория Лазарова 11а