Отново победители в олимпиадата по италиански език

На националния кръг на олимпиадата по италиански език учениците от 105.СОУ се представиха отлично. Деница Змеева от 12.а клас, е с присъдено звание „Лауреат“ и ще може да кандидатства без приемен изпит във ВУЗ, Мария Чакалова от 10.б клас, се класира на ІІІ място и ще получи стипендия за талантливи ученици, Алекси Мочи от 9.а клас се класира на ІV място.
Училището е наградено с грамота за отлично провеждане на националния кръг на олимпиадата по италиански език.

CCF19042016_00000 CCF19042016_00001