Office 365 вече безплатно за ученици и учители в 105.СОУ

Хубавата новина!!!  Учениците получават пълна версия на най-новия Microsoft Office безплатно, докато учат в 105.СОУ. Във връзка с финализирана верификация от Microsoft Corporation, 105.СОУ вече предлага безплатен достъп до Office 365 и всички негови функции за учители и ученици с образователна цел. Учителите, които заявят лична регистрация, ще могат да регистрират и предоставят тази възможност на класовете, в които преподават. Единствено условие е безплатното ползване да бъде интегрирано в учебния процес. Това е поредна стъпка на нашето училище в процеса на модернизация на образователния процес!!! Учениците от 9.в клас са първите, които вече получиха своя безплатен акаунт и достъп до Office 365.

k12_Ad_7x10_in-office-printing