ВАЖНО!!! Неучебни дни

     Във връзка с Решение № 935 от 30 ноември 2015 г. на Министерския съвет за разместване на почивни дни през 2016 година 23 май (понеделник) е обявен за почивен ден, а 14 май (събота) за работен ден. Учебните занятия ще се провеждат с програмата за понеделник.
Във връзка с провеждане на НВО за учениците от 7. клас и ДЗИ за учениците от 12. клас неучебни дни са:
  • 18 май – провеждане на НВО по БЕЛ за 7. клас и ДЗИ по БЕЛ за 12. клас;
  • 20 май – провеждане на НВО по математика за 7.клас и ІІ задължителен ДЗИ по избор на ученика за 12. клас
Във връзка със Заповеди на Министъра на образованието и науката 19 и 25 май 2016 година са неучебни дни.
Съвместно с Училищното настоятелство ще се проведат мероприятия под надслов „Да направим 105. цветно и красиво”, посветени на 80 години от създаване на училището.
Каним всички желаещи родители да се включат в мероприятията, свързани със засаждане на цветя и храсти, боядисване на пейки и спортни съоръжения на двора на училището.
Начало – 09.00 часа.