Заповед на Директора за Похвала за отличен успех и отговорно отношение към учебния процес през учебната 2015/2016 година

На основание чл.147, ал.1, т.8 от ППЗНП, чл.64, т.9 от Правилника за дейността на училището през учебната  2015/2016 година и решение на Педагогическия съвет,

Протокол № 11 от 14.06.2016 година

И З К А З В А М:

 

      1. Похвала за отличен успех и отговорно отношение към учебния процес през учебната 2015/2016 година на следните ученици:

ТРИТЕ ИМЕНА НА УЧЕНИКА КЛАС
1 Виктория Юлиянова Илиева 5.а
2 Кристина Димитрова Кунчева 5.а
3 Полина Александрова Паунова 5.а
4 Александър Александров Колевски 5.б
5 Стела Момчилова Дочева 5.б
6 Александра Антонова Антонова 5.в
7 Гергана Цветанова Иванова 5.в
8 Виолета Трифонова Стефанова 6.а
9 Петър Петров Филипов 6.а
10 Дара Данаилова Данаилова 6.б
11 Десислава Дашкова Райчева 6.б
12 Ивайло Василев Йорданов 6.б
13 Калина Асенова Асенова 6.б
14 Калина Станиславова Янева 6.б
15 Таня Тодорова Мавродиева 6.б
16 Федерика Франческо Лиотта 6.б
17 Евгения Генчева Стоянова 6.в
18 Илиян Николаевич Паслар 6.в
19 Кристиян Александров Караджов 6.в
20 Никол Живкова Пламенова 6.в
21 Александра Емилова Тодорова 6.г
22 Василена Христова монева 6.г
23 Елена Благовестова Михайлова 6.г
24 Калина Николаева Колева 6.г
25 Николай Неделинов Деянов 6.г
26 Ния Петрова Щетинска 6.г
27 Паола Андреева Филипова 6.г
28 Серафима Неделинова Деянова 6.г
29 Ренета Олег Филева 7.а
30 Иван Йорданов Йорданов 7.а
31 Петя Руменова Галова 7.а
32 Стилиян Валентинов Стойчев 7.а
33 Юлия Владимирова Владимирова 7.а
34 Вероника Венциславова Георгиева 7.б
35 Вероника Емилова Иванова 7.б
36 Владислава Иванова Иванова 7.б
37 Дияна Иванова Янкова 7.б
38 Калин Димитров Кънев 7.б
39 Камен Юлиянов Генчев 7.б
40 Маргарита Красимирова Бурмова 7.б
41 Мария Кирилова Пеловска 7.б
42 Никол Владимирова Генова 7.б
43 Екатерина Василева Георгиева 7.в
44 Христина Ясенова Зарева 7.в

 

2.Похвала за отлично представяне и най- високи резултати на НВО  по български език и литература и математика на следните ученици от 7.клас:

ТРИТЕ ИМЕНА НА УЧЕНИКА КЛАС ПРЕДМЕТ
1 Мария Кирилова Пеловска 7.б Български език и литература
2 Цветелина Борисова Панева 7.в Български език и литература
3 Ренета Олег Филева 7.а Български език и литература
4 Екатерина Василева Георгиева 7.в Български език и литература
5 Мартин Ивайлов Славов 7.в математика
6 Христина Ясенова Зарева 7.в математика

 

3.Похвала за присъдена награда от гр.Труиджо, Италия на конкурс за написване на стихотворение  на италиански език на Рая Атанасова Антонова, ученичка от 6.г клас.