„МОЯТА МЕЧТА“ – Учениците от II-б клас създадоха своята първа книга

Учениците от II-б клас създадоха своята първа книга „Моята мечта – Какъв да стана“ под ръководството на г-жа Румяна Тунева. На 31.05.2016 г. второкласниците представиха  пред гости книгата, посветена на професиите. Книгата бе създадена в часовете по СИП „От перо до корица“ и със съдействието на Училищното настоятелство бе отпечатана и всяко дете получи свой екземпляр.