ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ЗА 1.КЛАС НА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

ЗАПИСВАНЕ НА 06 И 07.ЮНИ С ОРИГИНАЛ НА УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА ЗАВЪРШЕНА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА – ПЪРВИ ЕТАЖ ОТ 08.00 ДО 16.00Ч

ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЩЕ БЪДЕ ОБЯВЕНО НА 08.06.2016

ОКОНЧАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ НА 13.06.2016

КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ НА 14.06.2016 НА ОБЩАТА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА ПЪРВИ КЛАС от 18.00ч в актовата зала на училището

download-button

ПРИРОДНИ НАУКИ И МАТЕМАТИКА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 2 ПАРАЛЕЛКИ

ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – 2 ПАРАЛЕЛКИ

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО