РЕЗУЛТАТИ ОТ ПИСМЕН ИЗПИТ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПИСМЕН ИЗПИТ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК

 

 1. Антония Иванова Иванова мн.добър 5
 2. Боряна Петрова Бабанова мн. добър 4,50
 3. Винченцо Джузепе Менерала мн. добър 4,50
 4. Деница Десиславова Змеева отличен 6
 5. Милена Димитрова Вълкова среден 3,25
 6. Невена Каменова Малинчева мн. добър 5
 7. Виктория Жорова Цанова слаб 2
 8. Виляна Петрова Ангова среден 3
 9. Силвена Николаева Карпачева отличен 6
 10. Ева Радославова Стоянова добър 3,50
 11. Цвета Николаева Цекова отличен 6
 12. Теодора Борисова Щуркова среден 3
 13. Роберт Любомиров Петров слаб 2