Поправителна сесия – септември 2016

ГGRAFIK_septemvri

 

Предмет Дата, час, място Ученици
Български      език и литература 09.09.16г. 10:00ч.   Андрей Насков Кисьов – 5.б 

Кристина Кирилова Лекова – 6.а

 

Математика ЗП   12.09.16г. 10:00ч.  Кристиян Малинов Колев – 6.а 

Янко Янков Серафимов – 6.в

 

Александър Любомиров Яньов – 6.в

Адиле Селиман Осман – 8.в

 

История и цивилизация ЗП 07.09.16г. 10:00ч.  Кристиян Малинов Колев – 6.а
География и икономика ЗП 08.09.16г. 10:00ч. Кристиян Малинов Колев – 6.а 

Адиле Селиман Осман – 8.в