Работен вариант на Правилник за дейността на училището за учебната 2016/2017 година

ИЗТЕГЛЕТЕ ОТТУК

246x82_ANIMATED_BUTTON_downloadПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ДОПЪЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ СЕ ПРАВЯТ В ПИСМЕН ВИД В СРОК ДО 08 СЕПТЕМВРИ ВКЛЮЧИТЕЛНО

ТЕХНИЧЕСКОТО ОФОРМЛЕНИЕ Е ВРЕМЕННО