Класни стаи за час на класа и учебни смени

Първи срок, първа смяна:

 • I а, б, в, г, д , е;
 • II а, б, в, г, д, е;
 • III а, в, г;
 • V а, б, в, г;
 • VI а, б, в;
 • VII а, б, в, г;
 • 3 ПИГ 2;
 • 4 ПИГ 1;

Първи срок, втора смяна:

 • III б, д;
 • IV а, б, в, г, д;
 • VIII а, б, в;
 • IX а, б, в;
 • X а, б, в;
 • XI а, б;
 • XII а;
 • 1 ПИГ 1, 1 ПИГ 2, 1 ПИГ 3, 1 ПИГ 4, 1 ПИГ 5, 1 ПИГ 6;
 • 2 ПИГ1, 2 ПИГ 2, 2 ПИГ3;
 • 3 ПИГ 1;

Втори срок, първа смяна:

 • I а, б, в, г, д , е;
 • III б, д;
 • IV а, б, в, г, д;
 • VIII а, б, в;
 • IX а, б, в;
 • X а, б, в;
 • XI а, б;
 • XII а;
 • 1 ПИГ 1, 1 ПИГ 2, 1 ПИГ 3, 1 ПИГ 4, 1 ПИГ 5, 1 ПИГ 6;
 • 2 ПИГ1, 2 ПИГ 2, 2 ПИГ3;
 • 3 ПИГ 1;

Втори срок, втора смяна:

 • II а, б, в, г, д, е;
 • III а, в, г;
 • V а, б, в, г;
 • VI а, б, в;
 • VII а, б, в, г;
 • 3 ПИГ 2;
 • 4 ПИГ 1;

klasnistai-001