Анкета учители, участвали в обучение за работа с онлайн платформа за дистанционно обучение ВЕДАМО

vedamoкликнете върху логото, за да попълните анкетата