График изпити самостоятелна форма – сесия януари 2017

Предмет Дата Комисия Квестори Ученици
1. Италиански език 16.01.2017

09:00 ч.

417 к-т

Председател:Евелина ПачеджиеваЧлен:

Нина Серкова

Славка Стойчева

Галя Накова

11. клас

Дарин Димитров Тренев

 

2. Математика 17.01.2017

09:00 ч.

417 к-т

Председател: Ветка ТасковаЧлен:Йорданка Янкова Славка Стойчева

Галя Накова

11клас

Елена Теодорова Николова

 

3. География и икономика 18.01.2017

09:00 ч.

417 к-т

Председател:Анета ГеоргиеваЧлен:

Людмила Чавдарова

Славка Стойчева

Галя Накова

11клас

Дарин Димитров Тренев

 

4. История и цивилизация 20.01.2017

09:00 ч.

417 к-т

Председател:Чавдар ВетовЧлен: Людмила Чавдарова Славка Стойчева

Галя Накова

  11клас

Дарин Димитров Тренев

 

5. Философия – ЗП 23.01.2017

09:00 ч.

417 к-т

Председател: Мартин СракмаджиевЧлен:Моника Велкова

 

Славка Стойчева

Галя Накова

11клас

Дарин Димитров Тренев

11клас

Елена Теодорова Николова

 

 

 

6. Физическо възпитание и спорт 24.01.2017

09:00 ч.

417 к-т

 Председател: Даниел ИвановЧлен:Ефросина Плачкова Славка Стойчева

Галя Накова

11 клас

Дарин Димитров Тренев