График учебни занятия 12 и 13.януари – намалени часове

На основание писмо с вх. №0200-20/09.01.2017 г. на министерство на образованието и науката, в което се препоръчва в училищата, в които в следващите дни ще се провежда образователен процес, учебните занятия да са с намалени учебни часове.

Целта на промяната е придвижването на учениците, педагогическите специалисти и непедагогическия персонал до училище и обратно вкъщи да се извършва в светлата част на деня.

1 учебна смяна

9.00ч – 9,25ч

9,35ч – 10.00ч

10.10ч – 10,35ч

10,45ч – 11,10ч

11,20ч – 11,45ч

11,55 – 12,20ч

12,30ч – 12,55ч 

2 учебна смяна

13,10ч – 13,35ч

13,45ч – 14,10ч

14,20ч – 14,45ч

14,55ч – 15,20ч

15,30ч – 15,55ч

16,05ч – 16,30ч

16,40ч – 17,05ч