Събрани средства и победители от Коледен базар

СЪБРАНИ СРЕДСТВА  И ПОБЕДИТЕЛИ НА

БЛАГОТВОРИТЕЛНИЯ КОЛЕДЕН БАЗАР „ДЕЦА ПОМАГАТ НА ДЕЦА”,

ПРОВЕДЕН НА 23.12.2016 ГОДИНА

 

  • НАЧАЛЕН ЕТАП 1. – 2. КЛАС

         1.г С КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ ЕЛИ ГЕОРГИЕВА И УЧИТЕЛ В ГРУПА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ДАРИНА ИВЕНОВА –  763,44 ЛЕВА

  • НАЧАЛЕН ЕТАП 3. – 4. КЛАС

4.Б  С КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ СНЕЖАНА ПАВЛОВА – 763,44 ЛЕВА

  • ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

7.Г  С КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ МЕГЛЕНА НЕЙКОВА – 421,30 ЛЕВА

  • ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
  1. Б С КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ АНЕТА ГЕОРГИЕВА – 301,00 ЛЕВА

ПОБЕДИТЕЛИ  В КОНКУРСА „НАЙ –ДОБРЕ АРАНЖИРАН ЩАНД”

НА КОЛЕДНИЯ БАЗАР, ПРОВЕДЕН НА 23.12.2016 ГОДИНА

  • НАЧАЛЕН ЕТАП 1. – 2. КЛАС – Д  С КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ НАДЯ АНГЕЛОВА

ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА – 1.В С КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ ВИОЛЕТКА ПЪРВАНОВА

  • НАЧАЛЕН ЕТАП 3. – 4. КЛАС -А С КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ ГЕРГАНА  СТОИЛОВА

      ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА – 3.Б С КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ РУМЯНА ТЕНЕВА

  • ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП – 7Г  С КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ МЕГЛЕНА НЕЙКОВА

      ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА – 5.В С КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ ЦВЕТЕЛИНА МИТЕВА

  • ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП – А С КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ РОСИЦА САВОВА

      ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА 11. А, Б С РЪКОВОДИТЕЛ НИНА СЕРКОВА

СПЕЦИАЛНА НАГРАДА ЗА НАЙ – АКТИВНО УЧАСТИЕ В БАЗАРА

      1.г С КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ  ЕЛИ ГЕОРГИЕВА И

       4.Б  С КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ СНЕЖАНА ПАВЛОВА

КЛАС КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ СУМА
1. І а Виктория Тошкова Мановска 371,08
2. І б Вергиния Спасова Иванова 442,48
3. І в Виолетка Каменова Първанова 550,90
4. І г Ели Стоянова Георгиева 763,44
5. І д Надя Иванова Ангелова 512,70
6. І е Петя Тодорова Тодорова 174,65
7. ІІ а Таня Петрова Савова 197,00
8. ІІ б Людмила Кирилова Рафаилова 176,50
9. ІІ в Даниела Бисерова Мановска 286,23
10. ІІ г Мария Руменова Стоилкова 226,50
11. ІІ д Красимира Георгиева Латинова   78,00
12. II е Ивелина Мирославова Николова 102,50
13. ІІІ а Гергана Благоева Стоилова 554,91
14. ІІІ б Румяна Василева Тунева 457,67
15. ІІІ в Димитър Георгиев Папазов 185,65
16. ІІІ г Донка Николова Шенева 215,79
17. ІІІ д Моника Ангелова Велкова 282,00
18. ІV а Десислава Иванова Анастасова 220,65
19. ІV б Снежана Делчева Павлова 763,44
20. ІV в Ралица Петрова Бъчварова 200,40
21. ІV г Иванка Георгиева Лазарова 450,00
22. ІV д Надежда Минова Вутова 277,98
23. V а Светлана Стефанова Соваджиева 184,30
24. V б Емилия Ангелова Никова 159,05
25. V в Цветелина Чавдарова Митева 200,00
26. V г Йорданка Атанасова Янкова 245,86
27. VІ а Юлия Кирилова Терзийска 71,90
28. VІ б Габриела Любомирова Димитрова 66,68
29. VІ в Чавдар Венелинов  Ветов 303,54
30. VІІ а Румелиянка Стефанова Христова 65,10
31. VІІ б Екатерина Василева Савчева 167,00
32. VІІ в Ефросина Лозанова Плачкова 58,80
33. VІІ г Меглена Стефанова Нейкова 421,30
34. VІІІ а Людмила Райчева Чавдарова 116,30
35. VІІІ б Грета Маринова Райковска 104,00
36. VІІІ в Катя Стоянова Иванова 97,80
37. ІХ а Йорданка Милчева Антонова 153,40
38. ІХ б Анета Трифонова Георгиева 301,00
29. ІХ в Лидия Кольова Иванова 93,60
40. Х а Миглена Вергилова Кръстева 188,20
41. Х б Илияна Добринова Градинарова 170,20
42. Х в Ветка Тодорова Таскова 125,55
43. ХІ а Снежка Добрева Плачкова 277,83
44. ХІ б Нина Михайлова Серкова
45. ХІІ а Росица Велиборова Савова 180,00
ОБЩО 11241,78