Протокол резултати „Знам и мога“

Име Презиме Фамилия Град Клас I – оценител II – оценител Окончателен брой точки
Росица Росенова Иванова София-град IV 34 34 34
Емил Николаев Дашев София-град IV 23 23 23
Никол Димитрова Николова София-град IV 23,5 23,5 23,5
Силвия Добринова Антова София-град IV 26,5 26,5 26,5
Николай Ивов Ников София-град IV 25,5 25,5 25,5
Габриела Благовестова Михайлова София-град IV 24,5 24,5 24,5
Венета Стефанова Генчева София-град IV 19,5 19,5 19,5
Мира Стаменова Дулевска София-град IV 42 42 42
Елица Росенова Иванова София-град IV 32 32 32