Ученически екип по оказване на първа помощ към 105.СУ

На 03.06.2017г. в базата на БЧК в с. Лозен се проведе националното състезание на УЕПП (ученическите екипи по оказване на първа помощ). Учениците на 105.СУ участваха като статисти, те завоюваха второ място на регионалното състезание тази година.