Електронни формуляри

https://goo.gl/forms/cvYg1dTN6bNUhr5V2График консултации – начален и прогимназиален етап за учебната 2017/2018 година Резултат с изображение за download png


https://goo.gl/forms/M9sk9zscYRRXJe1m1График ІІ час на класен ръководител – начален и прогимназиален етап за учебната 2017/2018 годинаРезултат с изображение за download png


https://goo.gl/forms/0BbHm2WcUCJbtwBn1График срещи с родители за учебната 2017/2018 година Резултат с изображение за download png


https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QJEgbUf79aAUOYEm1mWGu9kMFOaWLduc4ygDoktn3LE/edit?usp=sharingГрафик класни и контролни работи в прогимназиален етапРезултат с изображение за download png


https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pdzwOdE6xVJfx7MVuUkpQN-Dvd8SlDAXd8DolxBBE8Q/edit?usp=sharing – График дежурства Резултат с изображение за download png