Кабинети за провеждане час на класния ръководител

КЛАС КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ КАБИНЕТИ
I а Десислава Иванова Анастасова 101
I б Иванка Георгиева Лазарова 102
I в Ралица Петрова Бъчварова 103
I г Силвия Сашова Филева 104
I д Снежана Делчева Павлова 105
I е Бистра Тодорова Петрова 106
ІI а Виктория Тошкова Мановска 117
ІI б Вергиния Спасова Иванова 202
ІI в Виолетка Каменова Първанова 201
ІI г Ели Стоянова Георгиева 204
ІIд Надя Иванова Ангелова 203
ІIе Петя Тодорова Тодорова 118
ІІI а Таня Петрова Савова 214
ІІI б Людмила Кирилова Рафаилова 217
ІІI в Даниела Бисерова Мановска 203
ІІI г Мария Руменова Стоилкова 205
ІІI д Красимира Георгиева Латинова 206
III e Ивелина Мирославова Николова 118
ІV а Гергана Благоева Стоилова 206
ІV б Румяна Василева Тунева 202
ІV в Димитър Георгиев Папазов 307
ІV г Минка Станиславова Хаджиева 214
ІV д Моника Ангелова Велкова 218
V а Ани Благовестова Минева 302
V б Димка Николаева Врескова 306
V в Милена Валентинова Маринова 401
V г Боян Александров 402
VI а Светлана Стефанова Соваджиева 305
VI б Емилия Ангелова Никова 406
VI в Цветелина Чавдарова Митева 304
VI г Йорданка Атанасова Янкова 403
VIІ а Юлия Кирилова Терзийска 405
VІI б Габриела Любомирова Димитрова 303
VІI в Чавдар Венелинов  Ветов 314
VІІI а Росица Велиборова Савова 216
VІІI б Мартин Стефанов Сракмаджиев 401
VІІI в Меглена Стефанова Нейкова 416
IX а Людмила Райчева Чавдарова 314
IX б Грета Маринова Райковска 303
IX в Катя Стоянова Иванова 302
Х а Йорданка Милчева Антонова 316
Х б Анета Трифонова Георгиева 414
Х в Лидия Кольова Димитрова 418
ХI а Миглена Вергилова Кръстева 405
ХI б Илияна Добринова Градинарова 304
ХI в Ветка Тодорова Таскова 403
ХІI а Евелина Стефанова Пачеджиева 305
ХIІ б Нина Михайлова Серкова 404