Резултати конкурс по документи за извънкласни дейности, за учебната 2017/2018 година

Подреждане на фирмите по видове дейности

   и брой точки след прилагане на критериите:

ВИД ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ ФИРМА БРОЙ ТОЧКИ
1. ОБУЧЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Езиков център АВО        91 т.
ЦЕБО-99 ООД

Училище Европа

       

       67 т.

Сигма-2000-Фарос ООД        64 т.
2. ФЕХТОВКА Спортен клуб по фехтовка”София”        

       79 т.

3. ИЗТОЧНИ БОЙНИ ИЗКУСТВА Клуб за бойни изкуства

БУШИДО – София

 

       85 т.

ТАЕКУОН – ДО

Клуб ЦСКА

 

       59 т.

4. МОДЕРНИ ТАНЦИ Модерни танци ”Стената”        65 т.
5. НАРОДНИ ТАНЦИ Народни танци ”Нестия”        67 т.
6. ШАХМАТ Шахматен клуб ”ЦСКА”        54 т.

 

 

НЕДОПУСНАТИ ФИРМИ ДО КЛАСИРАНЕ:

ВИД ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ ФИРМА ПРИЧИНА
1. ОБУЧЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК „СТИМУЛ” ЕООД Нередовни документи.От 14 документа, са представени 5 бр.
ИНГЛИШ ЛЕНГУИДЖ СЕНТЪР ООД 1.Представената     програма за обучение на учениците не е за извънкласната дейност.

2.Не на всеки преподавател има свидетелство за съдимост,документ от психодиспансер и документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическа правоспособност.

БРИТИШ ТРЕЙНИНГ СЪЛЮШЪНС ООД Липсват свидетелствата за съдимост на преподавателите.
2. ФЕХТОВКА Спортен клуб по фехтовка”ОЛИМПИК” Липсват свидетелства за съдимост, документ от психодиспансер и документи, удостоверяващи професионалния опит.