Списък нови ученици

Николета Валентинас Селепю Бистра Петрова 1.е
Ангел Тодоров Желязов Силвия Филева 1.г
Десислава Георгиева Кръстева Снежана Павлова 1.д
Александър Емилов Иванов Бистра Петрова 1.е
Павел Грозданов Караджов Снежана Павлова 1д клас самостоятелна
Алек Петков Маринов Виктория Мановска
Мартин Божидар Гергишанов Виктория Мановска 2.а
Никола Георгиев Минев Виктория Мановска 2.а
Максим Данаилов Вълков Виктория Мановска 2.а
Микаела Михайлова Тодорова Виктория Мановска 2.а
Теодор Михайлов Тодоров Виктория Мановска 2.а
Мирослав Михайлов Тодоров Виктория Мановска 2.а
Кристина Калинова Манолова Виктория Мановска 2.а
Стефан Величков Филев Вергиния Иванова 2.б
Стефан Веселинонв Филев Вергиния Иванова 2.б
Георги Георгиев Минев Надя Ангелова 2.д
Савина Харитонова Христова Красимира Латинова 3.д
Самуил Мартин Радков Ивелина Николова 3.е
Петър Михайлов Арнаудов Красимира Латинова 3.д
Александър Ясенов Томов Ивелина Николова 3.е
Христо Ангелов Ценов Моника Велкова 4.д клас
Ивана Цветомирова Кацарска Румяна Тунева 4.б
Теодора Калинова Пеева Минка Хаджиева 4.г
Мария Филипова Атанасова Моника Велкова 4.д
Йоан Гинчев Гинчев Моника Велкова 4.д
Ирен Иванова Немигенчева Ани Минева 5.а
Калина Мартин Радкова Ани Минева 5.а
Димитър Иванов Марков Ани Минева 5.а
Мария Иля Венциславова Ани Минева 5.а
Борил Боянов Илиев Димка Врескова 5.б
Алекса Александрова Чотова Димка Врескова 5.б
Минчо Георгиев Минев Димка Врескова 5.б
Жан-Пиер Сматс Милена Маринова 5.в
Тодор Борилов Кулчев Чавдар Ветов 7.в
Теодор Пламенов Буров Юлия Терзийска 7.а
Светлин Петров Светозаров Юлия Терзийска 7.а
Стилиан Валери Иванов Габриела Димитрова 7.б
Марина Марианова Георгиева Габриела Димитрова 7.б
Тина Владиславова Цветанова Габриела Димитрова 7.б
Ива Владимирова Миленова Габриела Димитрова 7.б
Ивайло Грозданов Караджов Юлия Терзийска 7.а клас дистанционна форма
Елица Момчилова Маринкова Габриела Димитрова 7.клас самостоятелна
Александра Илиянова Маджарова Габриела Димитрова 7.б
Габриела Благовест Янева Гергана Стоилова 4.а клас