Учебни смени за учебната 2017/2018 година – първи учебен срок

 

    101     102     103      104     105    106
1 смяна  1А

 

2 смяна 1ПИГ 1

 

1ПИГ 2 1ПИГ 3 1ПИГ 4 1ПИГ 5 1ПИГ 6
    117      118
1 смяна   2 А  3 Е

 

2 смяна  2 ПИГ 1       а,б 2 Е
     201      202    203      204     205     206
1 смяна  2 ПИГ 2

в,е

2 Б 3 В 2 ПИГ 3

г,д

3 Г 3 Д
2 смяна 2 В 4 Б 2 д 2 Г 3 ПИГ 1

б,в,е

 4 А

 

     214       217      218 307
1 смяна  3 А 3 Б 4 ПИГ
2 смяна  4 г 3 ПИГ 2

а,г,д

4 Д 4 В

 

1 смяна 5.клас 6.клас 7.клас
2 смяна 8. клас 9.клас 10.клас 11.клас 12.клас